Maternitate

MATERNITATE


Informaţii generale


Când muncitoarea domestică este însărcinată, intră în vigoare garanţiile pentru protecţia maternităţii. În timpul perioadei de abţinere obligatorie de la muncă prevăzută de lege, muncitoarea are dreptul să-şi păstreze locul de muncă, la abţinere de la muncă şi la o indemnizaţie care înlocuieşte retribuţia.
De la începutul sarcinii, până în momentul abţinerii obligatorii de la muncă, muncitoarea poate fi concediată numai pentru lipsuri grave care nu permit continuarea raportului de muncă, nici măcar în mod provizoriu.
Protecţia nu este impusă de lege, ci de contractul colectiv de muncă.
Verificaţi:

 • în timpul celor două luni anterioare presupusei date a naşterii;
 • în perioada de la presupusă dată a naşterii, la naşterea efectivă;
 • în timpul celor trei luni care urmează naşterii.

Recent, a fost introdusă aşa-zisa flexibilitate a abţinerii obligatorii de la muncă, ce permite muncitoarei să întârzâie perioada de absenţă obligatorie, până la o lună de la data presupusă a naşterii şi până la patru luni după naşterea copilului. 

 

 

Indemnizaţia de maternitate

 

 

În timpul perioadei de absenţă obligatorie, muncitoarea are dreptul la indemnizaţia de maternitate plătită de INPS, egală cu 80 % din salariul convenţional pentru care s-au plătit contribuţiile orare. În calculul indemnizaţiei se iau în considerare numai perioadele de lucru desfăşurate ca muncitoare domestică. Muncitoarele domestice au dreptul la protecţia economică a maternităţii, numai dacă:

 • în cele 24 de luni anterioare abţinerii obligatorii de la muncă rezultă a fi vărsate în contul lor (sau datorate) 52 de contribuţii săptămânale, chiar şi dacă sunt pentru sectoare diferite de acela a muncii domestice;

  sau, în alternativă
 • în cele 12 luni anterioare începerii abţinerii obligatorii de la muncă rezultă a fi vărsate în contul lor (sau datorate) cel puţin 26 de contribuţii săptămânale, chiar şi pentru sectoare diferite de acela pentru muncă domestică.

Alocaţia de stat pentru maternitate

Revine mamelor rezidente, cetăţene italiene, comunitare sau extracomunitare, care posedă permisul CE pentru şedere de lungă durată, pentru fiecare copil născut, adoptat, sau în încredinţare preadoptivă.
Alocaţia revine dacă mama:

 

 • şi-a dat demisia în mod voluntar de la locul de muncă în timpul sarcinii şi are cel puţin 3 luni de contribuţie în perioada cuprinsă între a 18-a şi a 9-a lună anterioară naşterii copilului (sau a integrării sale familiale, în caz de adopţie sau încredinţare);
 • în precedenţă a avut dreptul la o prestaţie din partea Inps (de exemplu pentru boală sau şomaj), pentru că a muncit cel puţin trei luni, cu condiţia ca, între data pierderii dreptului la prestaţii de prevederi sociale şi data de naştere sau de intrare a minorului în familie, nu au trecut mai mult de nouă luni.


Cererea trebuie să fie prezentată la Inps în termen de 6 luni de la naştere sau de la adopţie, ori de la încredinţarea pre-adoptivă.
Dacă INPS nu aprobă cererea, aceasta este automat transmisă primăriei teritoriale competente, pentru ca solicitantul să primească alocaţia de maternitate acordată de Primării

 

These pages are also available in other languages 

 


<< Înapoi la Muncitorii Domestici

 

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.
 1. Percorso di navigazione

  Le voci indicano la posizione della pagina nell'alberatura del portale, permettendo la navigazione veloce a ritroso.

 2. Il menu di sezione

  In quest'area sono presenti le principali voci della sezione. Il simbolo "+" indica la presenza di sottosezioni. Con un clic su una voce puoi accedere al contenuto.

 3. I pulsanti di servizio SALVA e STAMPA

  Con i due pulsanti puoi scegliere di salvare il contenuto in formato PDF o stamparlo direttamente.

 4. Filtrare i risultati

  In quest'area è possibile scegliere la modalità di visualizzazione delle notizie (griglia o lista) e filtrare i risultati tramite una ricerca libera inserendo parole chiave o periodo di pubblicazione negli appositi campi.