Cum se calculeaza contributiile, al treisprezecelea salariu si concediile

CUM SE CALCULEAZĂ CONTRIBUŢIILE, AL TREISPREZECELEA SALARIU ŞI CONCEDIILE

 

 

Contribuţiile

 


Pentru a calcula contribuţiile în raport cu retribuţia stabilită, INPS pune la dispoziţia angajatorilor şi muncitorilor un software de simulare a calcului, accesibil prin serviciul:

 

Simulazione calcolo contributi

Simulare Calcul Contribuţii


Este de ajuns să se introducă datele cerute în câmpurile prevăzute şi să se dea un click pe săgeata Înainte (Avanti), pentru a obţine, la terminarea introducerii datelor, calculul contribuţiilor pe care angajatorul va trebui să le verse lunar.

Al treisprezecelea salariu



Al treisprezecelea salariu corespunde unui salariu lunar al întregii retribuţii anuale, pe care angajatorii trebuie să-l plătească colaboratorilor lor familiali în luna decembrie, cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun. Al treisprezecelea salariu se calculează şi pentru perioadele de concediu medical, accident de muncă şi maternitate, în limitele perioadei de păstrare a locului de muncă şi pentru partea nelichidată a entităţilor abilitate.
Dacă muncitorul domestic prestează serviciu pentru mai multe familii, fiecare angajator este obligat să efectueze calculul cotei celui de-al treisprezecelea salariu în baza retribuţiei orare plătite.

 

 

Exemplu:

Pentru un muncitor care a lucrat de la 1 aprilie la 31 decembrie, cu o retribuţie lunară de 600€, calculul este:
600 € x 9 (luni lucrate):12 = 450 €

 


Concedii

Indiferent de durata orarului de lucru, pentru fiecare an de serviciu la acelaşi angajator muncitorul domestic are dreptul la o perioadă de concedii de 26 de zile (fără duminici şi sărbătorile legale din timpul săptămânii), de utilizat, preferabil ţinând cont de nevoile angajatorului, în perioada iunie-septembrie. Pentru perioada de concediu, muncitoruli îi revine, pentru fiecare zi, a douăzeci şi şasea parte din retribuţia lunară, conţinând şi eventuala indemnizaţie pentru cazare şi masă. În caz de retribuţie orară, se va lua ca referinţă numărul de ore efectuate în medie în o luna şi se va împărţii la 26, obţinându-se astfel numărul de ore echivalent al unei zile de concediu.

Exemplu:
Pentru un muncitor care efectuează un orar de lucru de 12 ore pe săptămână, se înmulţeşte 12 ore cu 4,333 (o lună este compusă din 4,333 săptămâni), obţinând numărul de ore corespondent la o lună de lucru, care este egal  cu 52. Numărul de ore echivalent pentru fiecare zi de concediu se obţine împărţind numărul de ore lucrate în o lună (52) la 26. Rezultatul este 2. Considerând o retribuţie orară de 8,00 €, putem calcula că fiecare zi de concediu trebuie să fie retribuită cu 8,00 € x 2 = 16,00 €.

Angajatorul este obligat să verse contribuţii şi pentru durata concediilor. Muncitorului care nu a împlinit un an de serviciu, îi revin atâtea doisprezecimi ale perioadei de concediu, căte sunt lunile de serviciu prestate efectiv (se consideră lună întreagă fracţiunile egale sau mai mari cu 15 zile calendaristice). Aceasta cu condiţia să fi depăşit perioada de probă. Concediile nu pot fi acordate în timpul perioadei de preaviz de concediere şi nici în timp de boală sau accident de muncă. Pentru a calcula concediile, fracţiunile de an se calculează în doisprezecimi şi se rotunjesc întotdeauna la valoarea superioară.

 

These pages are also available in other languages 

 


<< Înapoi la Muncitorii Domestici

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.
 1. Percorso di navigazione

  Le voci indicano la posizione della pagina nell'alberatura del portale, permettendo la navigazione veloce a ritroso.

 2. Il menu di sezione

  In quest'area sono presenti le principali voci della sezione. Il simbolo "+" indica la presenza di sottosezioni. Con un clic su una voce puoi accedere al contenuto.

 3. I pulsanti di servizio SALVA e STAMPA

  Con i due pulsanti puoi scegliere di salvare il contenuto in formato PDF o stamparlo direttamente.

 4. Filtrare i risultati

  In quest'area è possibile scegliere la modalità di visualizzazione delle notizie (griglia o lista) e filtrare i risultati tramite una ricerca libera inserendo parole chiave o periodo di pubblicazione negli appositi campi.