A projekt bemutatása

social security on the move

  

CHANGE LANGUAGE
english italian ungarian polish romanian czech

SSE-MOVE. Társadalombiztosítás mozgásban: a jóléti ellátások hordozhatóságával kapcsolatos együttműködés előmozdítása az EU-s társadalombiztosítási intézetek vonatkozásában


Célok
Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Szociális Ügyekért és Társadalmi Befogadásért felelős Főigazgatósága által társfinanszírozott SSE-MOVE projekt célja a szabad mozgás jogával élő munkavállalók (és hozzátartozóik) jóléti ellátásainak hordozhatóságával kapcsolatos ismeretek bővítése öt tagállamban (Olaszország, Csehország, Magyarország, Lengyelország és Románia). A projekt céljai különösen:

 1. beazonosítani a hatályos koordinációs rendeletek (az Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK rendelete a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és 987/2009/EK rendelete a 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról) végrehajtásának azon legfőbb akadályait, amelyek ténylegesen hátráltathatják a munkavállalók (és hozzátartozóik) partnerországok közötti szabad mozgását;
 2. beazonosítani a munkavállalók (és hozzátartozóik) szabad mozgásának a nemzeti társadalombiztosítási rendszerek sokszínűségéből fakadó korlátait (azaz a munkavállalói mobilitást a határon átnyúló, eltérő jogosultságok és az ilyen ellátások eltérő mértéke következtében ösztönző vagy azt hátráltató intézkedéseket); 
 3. elősegíteni egy, a partnerországok között fennálló, közös tanulási folyamatot, amely a legjobb megoldások felismerésében, valamint a felismert szükségletek és a tanultak alapján meghatározott intervenciós stratégiák kifejlesztésében csúcsosodik ki;
 4. előmozdítani a programban résztvevő társadalombiztosítási intézmények közötti együttműködést az ügyviteli eljárások javításának és egyszerűsítésének céljából;
 5. növelni az általános ismereteket, vitázni és elősegíteni a jóléti ellátások hordozhatóságával kapcsolatos, a szabad áramlás jogát az érintett tagállamokban gyakorló munkavállalók (és hozzátartozóik) közötti információáramlást.


Várt eredmények
A program eredményeképpen nő a partnerországoknak és más érintetteknek a jóléti ellátások határon átnyúló tényleges hordozhatóságával kapcsolatos ismeretanyaga és tudatossága, valamint felismerik azokat az akadályokat, amelyek a nemzeti társadalombiztosítási rendszerek jellemzői következtében hátráltatják a munkavállalók (és hozzátartozóik) szabad mozgását. Ezen túlmenően többet tudnak majd tenni azon intervenciós stratégiák fejlesztése érdekében, amelyek ezen akadályok megszüntetését célozzák. Mindezeket a tevékenységek elemzésén, a közös tanulási folyamaton és a jóléti ellátások határon átnyúló hordozhatóságáról összegyűjtött ismeretek átadásán keresztül érik el.

Tevékenységek
A projekt három fő szakaszból áll:

 1. A tényekből álló tudásbázis felépítése azon jóléti ellátások hordozhatósága akadályainak beazonosításán keresztül, amelyek a szabad mozgás jogát a partnerországokban gyakorló munkavállalókat illetik meg. Ennek elsődleges módszerei az egyes partnerországokban megvalósított kutatómunka és elemző tevékenységek, valamint tíz, Olaszországba költöző migráns munkavállaló reprezentatív (tipizált) életrajzára kiterjedő szimulációs gyakorlat. Az ilyen tipizált egyéneket megillető jóléti ellátásokra vonatkozó jogosultságot szimulálták és tanulmányozták annak összehasonlító bizonyítása érdekében, hogy a különböző országokban milyen eltérések merülnek fel.
 2. Fejleszteni a társadalombiztosítási intézetek közötti közös tanulási folyamatot, a legjobb megoldások egymás közötti megosztását és a koordinációt. A javasolt tevékenység egyik legfontosabb eleme a partnerek közötti közös tanulási folyamat elősegítése a négy partnerországban (Csehország, Magyarország, Lengyelország és Románia) szervezett tanácskozások útján. Ezeknek az üléseknek a célja aktívan bevonni a partnereket és – rajtuk keresztül – az egyéb érintetteket ebbe a közös tanulási folyamatba, megérteni a társadalombiztosítási ellátások hordozhatóságának korlátait, felismerni a legjobb megoldásokat, valamint kidolgozni az akadályok elhárítását és a munkavállalók szabad mozgásának elősegítését célzó irányelveket és tevékenységeket.
 3. Növelni az általános ismereteket, vitákat generálni és tájékoztatást adni a társadalombiztosítási koordinációról. Ez a szakasz előrevetíti a projekt honlap kialakítását és a záró konferenciának a megszervezését, amelynek célja megismertetni a társadalombiztosítási szakértők és más érdekeltek (így döntéshozók, szociális partnerek, akadémikusok stb.) szélesebb rétegével a projekt eredményeit. Ezen túlmenően megszerkesztésre kerül egy kézikönyv, amely a projekt egyes fázisainak főbb eredményeit foglalja össze. Tartalmazza majd a nemzeti beszámolók, valamint az egyes, a projektben megismert és megvitatott tipizált életrajzok összefoglalását, illetve az egész Unióra kiterjedő, a projekt által megállapított tényeken alapuló, sajátos irányelvekre világít rá.

 


A pályázó: INPS – Nemzeti Társadalombiztosítási Intézet – Olaszország


A projekt időtartama
2011. október – 2013. január

 1. Percorso di navigazione

  Le voci indicano la posizione della pagina nell'alberatura del portale, permettendo la navigazione veloce a ritroso.

 2. Il menu di sezione

  In quest'area sono presenti le principali voci della sezione. Il simbolo "+" indica la presenza di sottosezioni. Con un clic su una voce puoi accedere al contenuto.

 3. I pulsanti di servizio SALVA e STAMPA

  Con i due pulsanti puoi scegliere di salvare il contenuto in formato PDF o stamparlo direttamente.

 4. Filtrare i risultati

  In quest'area è possibile scegliere la modalità di visualizzazione delle notizie (griglia o lista) e filtrare i risultati tramite una ricerca libera inserendo parole chiave o periodo di pubblicazione negli appositi campi.