Projekttermékek

social security on the move

 

Ebben a részben a projekt azon szakaszának megfelelően, amelyben azok létrejöttek, megtalálható a legtöbb olyan dokumentum és egyéb eredmény, amelyek a projekttevékenységek során keletkeztek.


A projekt első szakasza az adatgyűjtés időszaka volt, amely érintette:

 1. az új, 883/2004/EK és 987/2009/EK koordinációs rendeletek végrehajtását a tanulmány öt országa vonatkozásában (Olaszország, Csehország, Magyarország, Lengyelország és Románia);
 2. a társadalombiztosítási rendszerek főbb jellemzőit meghatározott szempontokból (nyugdíjak, rokkantsági és hozzátartozói nyugellátások, munkanélküli ellátások, családi ellátások, rászorultság esetén járó ellátások, szülői és betegségi járadékok), valamint az egyes ellátási típusokhoz kapcsolódó jogosultságokat;
 3. a polgárok és munkavállalók szabad mozgásának a különböző országok közötti társadalombiztosítási ügyintézésének sokszínűségéből fakadó akadályait.


A honlapnak ez a része mutatja minden partnerországra lebontva a projekt ezen szakaszának eredményeit.

 • a társadalombiztosítási rendszer alapvető jellemzőit tartalmazó beszámoló
 • a 883/2004/EK koordinációs rendelet végrehajtásáról szóló önértékelő táblázat
 • az előbb felsorolt szempontok szerinti átfogó képet nyújtó országbeszámoló


A projekt második szakaszát az egyéni életrajzminták meghatározására szentelték a résztvevő országok a nyugdíjjogosultságok hordozhatóságának megbecsülése céljából. – lásd: angol nyelvű “Simulations” rész


A harmadik szakasz lényege a közös tanulási folyamat volt. – lásd: “Események és Hírek” rész

A negyedik fázis feladata az eredmények egységes szerkezetbe foglalása és terjesztése volt azzal a céllal, hogy növeljék az általános ismereteket és tájékoztatást adjanak az uniós polgárok szabad mozgás jogának gyakorlásával összefüggő jogairól és kötelezettségeiről. A projekt eredményei az alábbi formákban jelentek meg valamennyi érintett nyelven:


Projektfüzet


Projekt kézikönyv – a projekt során megállapított legfőbb következtetések egységes szerkezetbe foglalásaként

 1. Percorso di navigazione

  Le voci indicano la posizione della pagina nell'alberatura del portale, permettendo la navigazione veloce a ritroso.

 2. Il menu di sezione

  In quest'area sono presenti le principali voci della sezione. Il simbolo "+" indica la presenza di sottosezioni. Con un clic su una voce puoi accedere al contenuto.

 3. I pulsanti di servizio SALVA e STAMPA

  Con i due pulsanti puoi scegliere di salvare il contenuto in formato PDF o stamparlo direttamente.

 4. Filtrare i risultati

  In quest'area è possibile scegliere la modalità di visualizzazione delle notizie (griglia o lista) e filtrare i risultati tramite una ricerca libera inserendo parole chiave o periodo di pubblicazione negli appositi campi.