Ce este de facut înainte de angajare

CE ESTE DE FACUT ÎNAINTE DE ANGAJARE

 

În functie de provenienta si de vârsta muncitorului sunt diferite conditii de îndeplinit, atât pentru angajator cât si pentru muncitor.

Pentru muncitorii italieni sau din tarile Uniunii Europene

Ce trebuie sa faca angajatorul   

În cazul în care muncitorul domestic este cetatean italian sau din tarile Uniunii Europene (Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Marea Britanie, Republica Ceha, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria), angajatorul poate angaja direct muncitorul domestic, dupa ce s-au convenit elementele raportului de munca (orar, retributie, concediu, etc.).

Cetatenii elvetieni si cei care apartin Spatiului Economic European - SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) sunt considerati ca cetatenii din tarile Uniunii Europene.

Ce trebuie sa faca muncitorul

Muncitorul poate fi angajat chiar daca nu este înscris în listele de plasare a fortei de munca. Este însa necesar sa fie în posesia codului fiscal, a unui document de identitate si a carnetului de sanatate la zi si eliberat de ASL (Serviciul Sanitar Local).
Având în vedere ca este admisa angajarea minorilor cu vârsta minima de 16 ani, daca muncitorul domestic este minor, acesta trebuie sa prezinte, în afara documentelor deja indicate:

 • certificatul medical ‘apt pentru munca’ eliberat de Functionarul sanitar al ASL din zona, dupa vizita medicala care este în sarcina si pe cheltuiala angajatorului;
 • declaratia parintilor sau a tutorelui, vizata de Primarul localitatii de domiciliu, prin care se da consensul muncitorului minor sa locuiasca la familia angajatorului sau, în alternativa, pentru minorii care lucreaza cu ora, autorizatia scrisa din partea celor care exercita drepturile parintesti.

Pentru muncitorii extracomunitari

 

Procedurile sunt diferite daca muncitorul are deja resedinta în Italia sau daca o are în strainatate.


Daca muncitorul extracomunitar are deja resedinta în Italia

Ce trebuie sa faca angajatorul  

Angajatorul care doreste sa angajeze un muncitor extracomunitar, deja rezident în Italia, trebuie sa încheie cu acesta un contract de sedere pentru munca, procedând în felul urmator :
 • Sa completeze si sa semneze cu muncitorul strain Formularul Q pentru încheierea contractului de sedere pentru munca. Formularul se poate descarca de pe siturile www.lavoro.gov.it, www.solidarietasociale.gov.it, www.interno.it sau de pe situl Ghiseului Unic (Sportello Unico) pentru Imigratie al Prefecturii de resedinta.
 • Sa trimita, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, Ghiseului Unic pentru Imigratie al Prefecturii de resedinta, originalul contractului (formularul Q), având anexata copia unui document de identitate propriu;
 • Sa înmâneze muncitorului strain o copie a contractului de sedere si a chitantei postale de confirmare de primire, stampilata de Ghiseul Unic. Pe chitanta postala trebuie sa se indice datele muncitorului pentru care s-a solicitat avizul.

Atentie. Procedurile si formularele de utilizat se modifica anual. Se recomanda, asadar, sa fie verificate pe situl Ministerului Muncii sau în paginile de internet INPS, dedicate Muncitorilor Emigranti.

Ce trebuie sa faca muncitorul

Sa detina un permis de sedere;
Sa semneze, împreuna cu angajatorul, formularul Q pentru contractul de sedere pentru munca

Daca muncitorul extracomunitar nu a înca intrat în Italia


 

Ce trebuie sa faca angajatorul

În fiecare an, în Italia, este programat, prin asa-numitul “Decret al Fluxurilor” (“Decreto Flussi”), numarul maxim de muncitori extracomunitari carora le va fi acordat permisul de sedere pentru motive de munca. Decretul intra în vigoare în momentul publicarii lui în Gazeta Oficiala (‘’Gazzetta Ufficiale’’).

În consecinta, angajatorul care doreste sa instituie un raport de munca domestica cu un cetatean extracomunitar rezident în strainatate, trebuie sa astepte publicarea în Gazeta Oficiala a decretului fluxurilor pe anul în curs si, începând cu termenele indicate, sa prezinte cererea de autorizatie de munca.

Pentru informatii ulterioare consulta informatiile Ministerului de Interne

 

Cum se face cererea de autorizatie În acest an, cererea de autorizatie va trebui sa fie înaintata utilizând noua procedura informatizata a Ministerului de Interne, accesibila pe situl www.interno.it.
Având la dispozitie un calculator si o conexiune la Internet, angajatorul poate completa si trimite cererea on-line, fara expediere postala, procedând în felul urmator:

 • a) sa se conecteze la situl www.interno.it si sa se înscrie într-o sectiune specifica inserând numele, numele de familie, data nasterii, o adresa de posa electronica si o parola pentru accesul;
 • b) primeste o e-mail pentru confirmarea si finalizarea înregistrarii la adresa pe care a indicat-o;
 • c) sa alearga, dintr-o lista speciala, tipologia de cerere pe care doreste sa o prezinte si sa insereze datele personale sale, ale muncitorului si locul de munca. Procedura genereaza un formular pe care trebuie sa fie salvat pe computerul propriu, si apoi completat, fara la conectare la internet. 

    N.B. Exista posibilitatea de descarca alte formulare pentru alte cereri, pâna la un maxim de cinci;

 • d) pentru împlinirea formularul care a fost salvat trebuie sa descarce un program potrivit urmând instructiunile cuprinse în situl;
 • e) având inserat toate datele cerute, cererea este gata pentru trimiterea. 

Procedura pentru eliberarea autorizatiei

 

 

Cererea de autorizatie se trimite, în acelasi timp, Directiei Provinciale a Muncii, Chesturii si Centrului pentru Serviciu competenti, pentru începerea formalitatilor.
Angajatorul este convocat la Ghiseul Unic pentru înmânarea autorizatiei – care are valabilitatea de 6 luni – si semnarea contractului de sedere pentru munca, predispus de acelasi Ghiseu. Cu aceasta ocazie, de asemenea, angajatorul trebuie sa prezinte documentatia referitoare la veniturile si chitanta cererii de certificare a conformitatii spatiului de locuit (eliberata de Primarie sau de ASL competente).

Ghiseul Unic transmite autorizatia si propunerea contractului de sedere pentru munca Reprezentantei diplomatice-consulare italiene în strainatate, care va elibera muncitorului viza de intrare, ceruta de acesta anterior.


Împuternicirea pentru ridicarea autorizatiei
Se poate delega
ridicarea autorizatiei si semnarea contractului de sedere în cazul în care angajatorul s-ar gasi într-o situatie de imposibilitate temporara din motive de sanatate.
În acest caz, împuternicitul (sotia/sotul, sau, în absenta sa, fiii sau alta ruda în linie directa pâna la gradul trei), trebuie sa prezinte functionarului Ghiseului Unic o declaratie continând motivele de imposibilitate si un document de recunoastere.

Alte obligatii ale angajatorului
În orice caz, angajatorul va trebui sa garanteaza dispozitiile "Decretul al Fluxurilor" in vigoare la momentul cererii despre orarul de lucru saptamânal si venitul anual. Angajatorul care angajeaza un muncitor strain în calitate de asistent familial, pentru ca sufera el însusi de boli sau de un handicap grav care îi limiteaza autosuficienta, nu are obligatia autocertificarii privitoare la capacitatea sa economica.

De asemenea, astfel cum este prevazut în contractul de sedere, angajatorul trebuie:

 • sa se angajeze la plata cheltuielilor de transport pentru întoarcerea muncitorului în tara de provenienta;
 • sa se angajeze sa comunice orice modificare privitoare la raportul de munca;
 • sa asigure disponibilitatea unei locuinte adecvate si, în momentul convocarii la Ghiseul Unic pentru primirea autorizatiei, sa prezinte dovada depunerii cererii de certificare a conformitatii spatiului de locuit (eliberata de Primarie sau de ASL competente);
 • sa ceara certificatul si în cazul în care muncitorul va locui la asistat pentru a desfasura activitatile de asistent al persoanei.

 

Ce trebuie sa faca muncitorul

Dupa primirea autorizatiei, Ghiseul Unic pentru imigratie îl transmite, împreuna cu contractul de sedere pentru munca la Reprezentanta diplomatica–consulara italiana în strainatate, care va elibera muncitorului viza de intrare ceruta de acesta anterior.
Cetateanul extracomunitar, dupa obtinerea vizei de intrare de la reprezentanta diplomatica sau consulara italiana în strainatate, trebuie:

 

 • sa se prezinte, în termen de 8 zile de la intrarea în Italia, la Ghiseul Unic, pentru a semna, atât contractul de sedere pentru munca, cât si cererea de permis de sedere, de expediat la Prefectura prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

 

În fine, Chestura va convoca cetateanul extracomunitar pentru a retrage permisul de sedere.

Ghiseul Unic va preda muncitorului, în afara contractului de sedere, o copie dupa Carta Valorilor si un ghid al legilor privind imigratia al Ministerului de Interne (“In Italia in regola” – În Italia cu acte în regula), tradus în limba cea mai bine cunoscuta de cetateanul strain.

Pentru informatii ulterioare: www.poliziadistato.it 
 

Daca muncitorul extracomunitar este deja angajat, trebuie sa-si reînnoiasca permisul de sedere

 

Contractul de sedere pentru munca este o obligatie, atât pentru a instaura un nou raport de munca, cât si pentru reînnoirea permisului de sedere.

Asadar, muncitorul care locuieste deja în Italia, a încheiat un raport de munca si are permisul de sedere aproape de terminul, acceptând o alta oferta de munca poate obtine reînnoirea permisului de sedere prezentând contractul de sedere încheiat cu noul angajator.

 

These pages are also available in other languages 

 


<<Înapoi la Muncitorii Domestici

 

 

Spazio economico europeo.

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.