ANGAJAREA

 

Dupa ce a obtinut documentele necesare, se stabilesc, de comun acord, conditiile pentru încheierea, în forma scrisa, a contractului de munca.

 

Contractul  

Informatii utile pentru închiderea contractului de munca pot fi gasite pe:

 

CCNL Fidaldo-Domina_CgilCislUil_Federcolf

CCNL Ebilcoba


 

Cum se formalizeaza angajarea 

Din data de 29 ianuarie 2009 angajatorul este obligat sa trimita o comunicare a angajarii la INPS pâna la ora 24 a zilei precedente (chiar daca este nelucratoare) celei de instaurare a raportului de munca. Comunicarea are efect si în ceea ce priveste Ministerul muncii, sanatatii si politicii sociale, Institutul National pentru Asigurare impotriva accidentelor la locul de munca (INAIL) si Prefectura - Biroul Teritorial al Governului. 
 
Comunicarea la INPS este obligatorie:

  • chiar pentru perioada de proba;
  • oricare ar fi durata muncii;
  • chiar daca munca este ocazionala sau discontinua;
  • chiar daca sunt deja asigurate la un alt angajator;
  • chiar daca sunt deja asigurate pentru o alta activitate;
  • chiar daca sunt de nationalitate straina;
  • chiar daca sunt titulari de pensie.

Obligatia acestei Comunicari exista în faza de prelungire, transformare (unui contract pe timp determinat la timp nedeterminat sau în caz ca muncitorul lucreaza în o locuinta a angajatorului diferita de cea care a fost declarata anterior) si încetare a raportului de munca. În aceste cazuri, comunicarea trebuie sa fie transmisa în termen de cinci zile de la eveniment.

 

Trebuie sa fie comunicate variatiile de elemente ale raportului de munca - ca salariul, ore, saptamâni lucrate, etc. - folosite pentru a calcula contributiile. Schimbari în ceea ce priveste orele de lucru si salariul sunt supuse la un total maxim de doua comunicari la trimestru, în timp ce nu exista limite pentru toate celelalte comunicari care nu au niciun efect asupra calculul contributiilor de varsat.

 

În încheiere, se precizeaza ca anularea unei declaratiei a angajarei este permisa în termen de 5 zile de la data specificata ca începerea raportului de munca; dupa acest termen, încetarea trebuie sa fie comunicata.

 

Din aprilie 2011 pentru înregistrarea si schimbari angajatorul de munca domestica, dupa identificare prin codul PIN, poate, în mod simplificat:

 

 • sa se foloseasca de Contact Center la numarul 803,164, comunicând datele necesare. Pâna la 30 septembrie 2011 va fi acceptate si comunicatii fara pre-identificare cu codul PIN dar operatorul de la Contact Center va conduce pentru eliberarea a codului PIN;
 • sa utilizeze procedura Internet specifica pentru pregatirea si trimiterea on-line disponibile pe site-ul Institutului (www.inps.it).

În conformitate cu normele in vigoare procedura nu accepta comunicatii a raportului de munca între soti, cu exceptia cazurilor de invaliditate recunoscuta cu indemnizatie de însotire a consortului, care este de asemenea angajator. Dovada raportului de munca este prevazuta în cazul de rude sau similare pâna la gradul al treilea.

 

Birourile vor efectua apoi controalele prevazute de declaratii facute de angajator sub propria sa responsabilitate.

Numai pâna la 31 martie formularele pentru comunicatiile de munca domestica pot fi utilizate, predate sau trimise la birourile INPS.

 

Nu este necesar sa se procedeaza la comunicatia de angajarea cu modalitatea descrisa mai sus în cazul în care angajatorul domestic intentioneaza sa se bazeze pe munca de tip ocazional accesoriu (tip de contract introdus prin reforma Biagi de folosit si pentru munca domestica). Raportul de munca este reglementat prin livrarea de asa-numite voucher-urile care contin salariul si contributia la INPS si INAIL.

 

Contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato tra le organizzazioni rappresentanti dei lavoratori dipendenti e i loro datori di lavoro.

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.