Události a novinky

social security on the move

 

Uskutečnily se čtyři setkání, tzv. peer reviews. Peer review, které se zaměřovalo na posilování procesu vzájemného učení a výměnu zkušeností, se vždy účastnili zástupci partnerské organizace a zástupci národních autorit.


Pro každé peer review byl připraven partnerem, který hostil peer review, diskusní materiál -discussion paper, který představoval klíčový vstup do diskuse a který stručně sumarizoval nejkritičtější témata vzešlá z analytické části a popisoval intervenční oblasti, silné a slabé stránky systému. Přehledová zpráva o jednotlivých peer review bude součástí projektové příručky.

 1. Percorso di navigazione

  Le voci indicano la posizione della pagina nell'alberatura del portale, permettendo la navigazione veloce a ritroso.

 2. Il menu di sezione

  In quest'area sono presenti le principali voci della sezione. Il simbolo "+" indica la presenza di sottosezioni. Con un clic su una voce puoi accedere al contenuto.

 3. I pulsanti di servizio SALVA e STAMPA

  Con i due pulsanti puoi scegliere di salvare il contenuto in formato PDF o stamparlo direttamente.

 4. Filtrare i risultati

  In quest'area è possibile scegliere la modalità di visualizzazione delle notizie (griglia o lista) e filtrare i risultati tramite una ricerca libera inserendo parole chiave o periodo di pubblicazione negli appositi campi.