Contributii

CONTRIBUŢII ŞI FACILITĂŢI FISCALE

 

 

CONTRIBUŢII


 

 

În urma înscrierii, INPS procedează la deschiderea unei poziţii asigurative în favoarea muncitorului domestic şi trimite angajatorului un bloc de file de conturi curente poştale pentru vărsământul contribuţiilor datorate.
Contribuţia depinde de plata orară efectivă.
Elementele care compun plata orară sunt:

 • retribuţia orară reală convenită între părţi;
 • valoarea convenţională a cazării şi mesei, împărţită în măsură orară.
 • al treisprezecelea salariu (prima de Crăciun) împărţită în măsură orară.

Exemplu:
Retribuţie orară stabilită = € 8,00 pentru un contract de 30 de ore pe săptămână, în 6 zile lucrătoare, cu indemnizaţie de cazare şi masă
Cota orară de indemnizaţie de cazare şi masă 2010: € 4,93 x 6 zile : 30 ore = € 0,986
Cota orară pentru al 13-lea salariu = (€ 8 + € 0,986) : 12 = € 0,748
RETRIBUŢIE ORARĂ EFECTIVĂ: 8,00 + 0,986 + 0,748 = € 9,73
Retribuţia orară efectivă se va indica întotdeauna, inclusiv în cazul în care se varsă contribuţia corespunzătoare celei de-a 4-a categorii.

 

Dacă orarul de lucru nu depăşeşte 24 de ore pe săptămână, contribuţia orară este proporţionată în trei categorii de retribuţie diverse; dacă orarul de lucru este de cel puţin 25 de ore pe săptămână, contribuţia este fixă pentru toate orele retribuite. 

Contribuţii anului 2011

 


 

 Retribuţie orară efectivă Total contribuţie orară
  cu cota alocaţiei familiale fără cota alocaţiei familiale
Până la euro 7,34 € 1,36 (0,33)* € 1,37 (0,33)**
Peste € 7,34 şi până la € 8,95 € 1,54 (0,37)* € 1,55 (0,37)**
Peste € 8,95 € 1,88 (0,45)* € 1,89 (0,45)**
Muncă cu orar de lucru de peste 24 ore pe săptămână *** € 0,99 (0,24)* € 1,00 (0,24)**

 


Legendă :


*   Cifra între paranteze este cota în sarcina muncitorului.


** Contribuţia fără cota alocaţiei familiale este datorată când muncitorul este soţul/soţia angajatorului, sau rudă ori afin până la gradul trei şi locuieşte cu angajatorul.


*** Sumele contribuţiilor din zona a patra sunt independente de retribuţia orară plătită, se referă la serviciile domestice efectuate la acelaşi angajator, cu un minimum de 25 de ore de lucru pe săptămână şi se aplică încă de la prima oră lucrată în cursul săptămânii.

 

Facilităţi fiscale

Angajatorul care varsă în mod regulat la Inps contribuţiile pentru colaboratori familiali sau asistenţi familiali, poate beneficia de facilităţi fiscale privitoare la contribuţiile vărsate.

Colaboratori familiali :
Angajatorul poate deduce din propriul venit, pentru suma maximă de 1.549,37 de euro pe an, contribuţiile de prevederi sociale vărsate pentru colaboratori familiali.
În acest scop, este obligat să păstreze chitanţele buletinelor Inps.
Suma maximă deductibilă este fixă şi variază în baza veniturilor declarate.

Asistent familial
Angajatorul poate deduce din ipozitul brut maximum 19% din cheltuielile efectuate pentru personalul de asistenţă a persoanelor care nu sunt autosuficiente, în valoare maximă de 2.100 de euro anual. Deducerea revine subiectului care nu este autosuficient sau membrilor familiei care susţin cheltuiala.
Pentru a putea beneficia de aceaste facilitate, sunt necesare:

 • certificatul medical, eliberat de un medic specialist sau de medicină generală,
  care să certifice condiţia de non autosuficienţă, de prezentat la cererea
  administraţiei financiare;
 • chitanţele retribuţiilor acordate, semnate de asistentul familial.


Se poate beneficia de această deducere, dacă venitul total nu depăşeşte 40.000 de euro.
Deducerea fiscală pentru colaboratorul familial se poate adăuga la deducerea prevăzută pentru asistentul familial şi invers.
These pages are also available in other languages 

 <<Înapoi la Muncitorii Domestici

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.
 1. Percorso di navigazione

  Le voci indicano la posizione della pagina nell'alberatura del portale, permettendo la navigazione veloce a ritroso.

 2. Il menu di sezione

  In quest'area sono presenti le principali voci della sezione. Il simbolo "+" indica la presenza di sottosezioni. Con un clic su una voce puoi accedere al contenuto.

 3. I pulsanti di servizio SALVA e STAMPA

  Con i due pulsanti puoi scegliere di salvare il contenuto in formato PDF o stamparlo direttamente.

 4. Filtrare i risultati

  In quest'area è possibile scegliere la modalità di visualizzazione delle notizie (griglia o lista) e filtrare i risultati tramite una ricerca libera inserendo parole chiave o periodo di pubblicazione negli appositi campi.