Introducere

social security on the move

  

CHANGE LANGUAGE
english italian ungarian polish romanian czech

SSE-MOVE Asigurările Sociale în Mişcare
Promovarea coordonării transferabilitătţii de prestații sociale în cadrul unui mănunchi de instituţii europene de asigurări sociale


Obiective
Proiectul SSE-MOVE, co-finanțat de către Comisia Europeană, Direcția Generală pentru Ocuparea Forței de Muncă, urmărește să îmbunătățească cunoștințele privind transferabilitatea prestațiilor sociale pentru lucrătorii (și rudele lor) care își exercită dreptul de liberă circulație în cinci state membre ale UE (Italia , Republica Cehă, Ungaria, Polonia și România). Concret, acțiunea are ca scop:

 1. identificarea principalelor obstacole în calea punerii în aplicare a Regulamentelor (CE) 883/2004 și 987/2009, care ar putea împiedica, de fapt libera circulație a lucrătorilor (și rudelor lor) între țările partenere;
 2. identificarea limitărilor la libera circulație a lucrătorilor (și rudelor lor) care decurge din diversitatea sistemelor de securitate socială naționale (de exemplu, stimularea/ descurajare a mobilității lucrătorilor ca urmare a dreptului diferit și generozitatea beneficiilor între țări);
 3. facilitarea unui proces de învățare reciprocă între partenerii de proiect, culminând în identificarea celor mai bune practici și dezvoltarea de strategii de intervenție specifice pe baza nevoilor identificate și lecțiilor învățate;
 4. în cele din urmă, promovarea coordonării între instituțiile de asigurări sociale implicate în acțiune, care vizează îmbunătățirea și simplificarea procedurilor administrative;
 5. creșterea gradului de conștientizare generală, stimularea dezbaterii și promovarea de informații privind portabilitatea prestațiilor sociale în rândul lucrătorilor (și rudelor lor) care își exercită dreptul de liberă circulație pe teritoriul statelor membre partenere.

Rezultate aşteptate
Ca urmare a acțiunii, partenerii și alți actori implicați îsi sporesc cunoștințele și conștientizarea cu privire la portabilitatea reală a prestațiilor sociale în diferite țări, și să identifice principalele obstacole care împiedică libera circulație a lucrătorilor (și rudelor lor) din cauza caracteristicilor naționale ale sistemelor de securitate socială. Mai mult decât atât, îşi sporesc capacitatea  de a promova strategii de intervenție care vizează înlăturarea acestor obstacole. Acest lucru se realizează prin activități de analiză, învățarea reciprocă și schimbul de cunoștințe privind portabilitatea prestațiilor sociale între țări                                    .

Activități
Acțiunea presupune trei faze de activitate:

 1. Construirea probelor, prin identificarea principalelor obstacole în calea transferabilității prestațiilor de asigurări pentru lucrătorii care își exercită dreptul de liberă circulație în țările partenere. Acest lucru a fost realizat în principal prin intermediul cercetării și activităților de analiză de birou desfășurate în țara fiecărui partener, precum și un exercițiu de simulare pentru identificarea a zece biografii reprezentative (tipologii ale lucrătorilor) ale lucrătorilor mobili care se deplasează în Italia. Dreptul la prestații sociale pentru aceste persoane reprezentative a fost simulat și studiat, în scopul de a verifica, comparativ, ce diferențe apar între diferite țări.
 2. Îmbunătățirea învățării reciproce, schimbul de bune practici și coordonare între instituțiile de securitate socială. Un element cheie al acțiunii propuse este promovarea învățării reciproce între parteneri, prin organizarea a patru reuniuni de evaluare intre parteneri (în CH, HU, PL și RO). Aceste întâlniri au ca scop implicarea activă a partenerilor și - prin intermediul acestora - cu alte părți interesate relevante, într-un proces de învățare reciprocă, care vizeaza intelegerea limitărilor la portabilitatea prestațiilor de securitate socială, la identificarea celor mai bune practici și la formularea acțiunilor și politicilor care vizează eliminarea acestor obstacole și, încurajarea liberei circulații a lucrătorilor.
 3. Sensibilizarea publicului larg, stimularea dezbaterii, promovarea informațiilor privind coordonarea securității sociale. Această fază prevede înființarea site-ului proiectului, precum și organizarea unei conferințe finale care vizează diseminarea rezultatelor acțiunii pentru un public mai larg de experti în securitate socială și a părților interesate (inclusiv factorii de decizie politică, partenerii sociali, academicieni, etc ). În plus, un manual va fi elaborat și editat, care va cuprinde rezultatele principale ale proiectului în faze diferite. Acesta va consta într-o sinteză a rapoartelor naționale, a biografiilor reprezentative identificate și discutate în timpul proiectului, și va ilustra orientările specific Uniunii Europene, bazate pe dovezi ale proiectului.

Aplicant: INPS – Institutul National de Asigurari Sociale - Italia
Parteneri

• Fondazione Giacomo Brodolini - Italia
• ERUDICIO nadacni pasionat - Republica Cehă
• Administrația Ceha de Asigurari Sociale - Republica Cehă
• Administrația Centrală a Asigurărilor Naționale de Pensii - Ungaria
• Institutul de Asigurări Sociale Polonez - Polonia
• Facultatea de Sociologie și Psihologie, Universitatea de Vest din Timișoara - România

Durată
Octombrie 2011 - Ianuarie 2013

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.
 1. Percorso di navigazione

  Le voci indicano la posizione della pagina nell'alberatura del portale, permettendo la navigazione veloce a ritroso.

 2. Il menu di sezione

  In quest'area sono presenti le principali voci della sezione. Il simbolo "+" indica la presenza di sottosezioni. Con un clic su una voce puoi accedere al contenuto.

 3. I pulsanti di servizio SALVA e STAMPA

  Con i due pulsanti puoi scegliere di salvare il contenuto in formato PDF o stamparlo direttamente.

 4. Filtrare i risultati

  In quest'area è possibile scegliere la modalità di visualizzazione delle notizie (griglia o lista) e filtrare i risultati tramite una ricerca libera inserendo parole chiave o periodo di pubblicazione negli appositi campi.