Wydarzenia i wiadomosci

social security on the move

 

Zorganizowano cztery spotkania przeglądowe. Spotkania zgromadziły przedstawicieli partnerów, jak również lokalnych interesariuszy, w celu promowania wzajemnego uczenia się i wymiany doświadczeń.


Na każde spotkanie przeglądowe partner będący jego gospodarzem przygotował krótki dokument roboczy, jako kluczowy wkład do dyskusji: dokument ten dokonywał krótkiego podsumowania najbardziej krytycznych zagadnień, wynikających z przeprowadzonej analizy, opisywał obszary interwencji, ich tło oraz mocne i słabe strony. Sprawozdania podsumowujące (syntetyczne) ze spotkań przeglądowych zostaną włączone do Podręcznika Projektu.

 1. Percorso di navigazione

  Le voci indicano la posizione della pagina nell'alberatura del portale, permettendo la navigazione veloce a ritroso.

 2. Il menu di sezione

  In quest'area sono presenti le principali voci della sezione. Il simbolo "+" indica la presenza di sottosezioni. Con un clic su una voce puoi accedere al contenuto.

 3. I pulsanti di servizio SALVA e STAMPA

  Con i due pulsanti puoi scegliere di salvare il contenuto in formato PDF o stamparlo direttamente.

 4. Filtrare i risultati

  In quest'area è possibile scegliere la modalità di visualizzazione delle notizie (griglia o lista) e filtrare i risultati tramite una ricerca libera inserendo parole chiave o periodo di pubblicazione negli appositi campi.