Sanctiuni administrative si civile pentru munca la negru

SANCŢIUNI ADMINISTRATIVE ŞI CIVILE PENTRU MUNCA LA NEGRUSancţiunile administrative  

 

Dacă nu se comunică angajarea la Inps 

Angajatorul are obligaţia de a comunica la Inps angajarea şi eventuala transformare sau încetare a raportului de muncă. Dacă angajatorul omite sau întârzie comunicarea obligatorie la Inps, trebuie să plătească o sancţiune administrativă Direcţiei Provinciale a Muncii, cu valoarea cuprinsă între 200 şi 500 de euro, pentru fiecare muncitor pentru care nu s-a comunicat angajarea. Această sancţiune administrativă poate fi cumulată cu sancţiunea prevăzută pentru neînregistrarea la Inps şi/sau cu sancţiunea civilă prevăzută pentru omiterea plăţii contribuţiilor. 

În caz de neînregistrare a muncitorului la INPS, Direcţia Provincială a Muncii poate aplica angajatorului o sancţiune cuprinsă între 1.500 şi 12.000 de euro, pentru fiecare muncitor “la negru”, majorată cu 150 de euro pentru fiecare zi de lucru efectiv, cumulabilă cu alte sancţiuni administrative şi civile prevăzute împotriva muncii la negru.

Sancţiunile civileDacă nu se plătesc contribuţiile 

În cazul “muncii la negru” (muncitor angajat fără Comunicarea la Centrul de Ocupare a Forţei de Muncă şi fără înregistrare la Inps), legea prevede că, pentru omisiunea plăţii contribuţiilor fiecărui muncitor, angajatorul va trebui să plăteasă sancţiuni civile în procent de 30% în baza anuală, calculată din suma contribuţiilor ca evaziune fiscală cu un maximum de 60% şi un minimum de 3.000 de euro, indiferent de durata prestaţiei lucrative constatate.
Deci, chiar şi pentru o singură zi de muncă “la negru”, angajatorul poate fi pedepsit cu sancţiunea minimă aplicabilă de 3.000 de euro.
Această sancţiune civilă este cumulabilă cu sancţiunile administrative pentru lipsa comunicării şi pentru neînregistrarea la Inps în termenele stabilite. 


Dacă se plătesc contrbuţiile cu întârziere

Vărsământul tardiv al contribuţiilor atrage prin lege aplicarea de sancţiuni pecuniare pentru angajator, din partea Inps, în procentul în vigoare la data plăţii sau a calculului (în prezent este de 9,50% baza anuală) şi pentru un maximum de 40% din suma datorată pe trimestru sau din suma reziduală de plătit. Acest procent se aplică cu condiţia ca angajatorul să efectueze în mod spontan vărsământul, în termen de 12 luni de la termenul stabilit pentru plata contribuţiilor, înainte de contestaţii şi cereri din partea Inps, Inail şi a Inspectoratului muncii. Dacă acest termen nu se respectă, se recade în cazul evaziunii contributive, sancţionată cu o cotă de 30% în baza anuală din suma neplătită în trimestrul respectiv.

 


 

 

These pages are also available in other languages 

 


<< Înapoi la Muncitorii Domestici

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.
 1. Percorso di navigazione

  Le voci indicano la posizione della pagina nell'alberatura del portale, permettendo la navigazione veloce a ritroso.

 2. Il menu di sezione

  In quest'area sono presenti le principali voci della sezione. Il simbolo "+" indica la presenza di sottosezioni. Con un clic su una voce puoi accedere al contenuto.

 3. I pulsanti di servizio SALVA e STAMPA

  Con i due pulsanti puoi scegliere di salvare il contenuto in formato PDF o stamparlo direttamente.

 4. Filtrare i risultati

  In quest'area è possibile scegliere la modalità di visualizzazione delle notizie (griglia o lista) e filtrare i risultati tramite una ricerca libera inserendo parole chiave o periodo di pubblicazione negli appositi campi.