Boala

BOALĂ


Ce trebuie să facă muncitorul

 

 

Muncitorul trebuie să anunţe imediat angajatorul, cu excepţia cauzelor de forţă majoră sau a impedimentelor, în perioada prevăzută pentru începerea activităţii de lucru; ulterior, muncitorul trebuie să facă să-i parvină angajatorului, în termen de două zile de la eliberare, certificatul medical eliberat până în a doua zi următoare începerii bolii.

 

 

Ce trebuie să facă angajatorul

 

 

Dacă muncitorul domestic absentează de la muncă din motive de boală, INPS nu plăteşte nici o indemnizaţie.
Când este bolnav, muncitorul domestic, convieţuitor sau nu, are dreptul la apăstrarea locului de muncă, pentru perioade diferite, în funcţie de vechimea în muncă avută la aceeaşi familie:

 • 10 zile, pentru vechime de până la şase luni;
 • 45 de zile, dacă are mai mult de şase luni şi până la doi ani de serviciu;
 • 180 de zile, dacă vechimea în serviciu depăşeşte doi ani. 

În afară de păstrarea locului de muncă, angajatorul trebuie să asigure plata unei jumătăţi din salariul stabilit, pentru primele trei zile şi a salariului întreg, pentru zilele următoare, până la un maximum de:  

 • 8 zile, pentru vechime de până la şase luni;
 • 10 zile, pentru vechime de la şase luni la doi ani;
 • 15 zile, pentru vechime mai mare de doi ani.

În eventualele zile de internare în spital sau de boală la domiciliul angajatorului, muncitorului nu îi revine indemnizaţia de cazare şi masă.

 

These pages are also available in other languages 

 


<< Înapoi la Muncitorii Domestici

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.
 1. Percorso di navigazione

  Le voci indicano la posizione della pagina nell'alberatura del portale, permettendo la navigazione veloce a ritroso.

 2. Il menu di sezione

  In quest'area sono presenti le principali voci della sezione. Il simbolo "+" indica la presenza di sottosezioni. Con un clic su una voce puoi accedere al contenuto.

 3. I pulsanti di servizio SALVA e STAMPA

  Con i due pulsanti puoi scegliere di salvare il contenuto in formato PDF o stamparlo direttamente.

 4. Filtrare i risultati

  In quest'area è possibile scegliere la modalità di visualizzazione delle notizie (griglia o lista) e filtrare i risultati tramite una ricerca libera inserendo parole chiave o periodo di pubblicazione negli appositi campi.