Výstupy projektu 

V této sekci naleznete vetšinu dokumentu a výstupu, které vznikly v prubehu realizace projektu. Zde jsou prezentovány ve vztahu k projektové fázi, ve které byly získány:


První fáze projektu byla zamerena na shromaždování podkladu zejména o:

  1. provádení nových Narízení (ES) 883/2004 a 987/2009 v peti zemích (Itálie, Ceská republika, Madarsko, Polsko a Rumunsko);
  2. hlavních charakteristikách systému sociálního zabezpecení z pohledu vybraných typu dávek (starobní duchody, invalidní a pozustalostní duchody, dávky v nezamestnanosti, rodinné dávky, rodicovské a nemocenské prídavky) a z pohledu nároku na ruzné typy dávek;
  3. prekážkách volného pohybu pracujících a obcanu, které by mohly plynout z rozdílností nastavení sociálního zabezpecení v jednotlivých zemích;

          Na tomto míste je možné blíže se seznámit s výstupy první fáze každé partnerské zeme.

        

  • Zpráva o aktuální situaci (State of art report), uvádí základní charakteristiky systému sociálního zabezpecení
  • Sebehodnotící zpráva (Self assessment grid), zameruje se na prosazování Narízení (ES) 883/2004
  • Národní zpráva (Country report), komplexní souhrn obou výše uvedeného

.
Druhá fáze projektu byla venována identifikaci vzorku jednotlivých biografií pro posouzení prenositelnosti penzijních dávek – více v sekci Simulace“ (pouze v anglickém jazyce).

Tretí fáze byla venována procesu vzájemného ucení – více v sekci Události a novinky“.


Ctvrtá fáze se zamerovala na syntézu a na šírení výstupu, na zvyšování obecného povedomí a šírení informací o právech a povinnostech obcanu EU pri uplatnování práva na volný pohyb. V projektu byly pripraveny v jazyce každého partnera tyto výstupy:


Brožura


Prírucka


Prírucka predstavuje prehled hlavních poznatku, které byly v prubehu projektu ucineny.