Események és hírek

social security on the move

 

Négy időközi szeminárium, ún. „peer review” került megrendezésre, amelyeken nem csak a partnerországok képviselői, hanem az egyéb helyi érdekeltek is jelen voltak a közös tanulás elősegítése és a tapasztalatcsere céljából.


Valamennyi peer review ülést megelőzte egy, a vendéglátó állam által összeállított rövid vitairat, amely egyben a legfontosabb vitaindítóul is szolgált. Ez a dokumentum röviden összefoglalja az elvégzett elemzések legégetőbb témáit feltérképezve azt a területet – annak hátterével, erősségeivel és gyengeségeivel együtt –, ahol lehetőség nyílik a problémák előmozdítására. A peer review-üléseket összefoglaló beszámolók a Projekt kézikönyv részét képezik.

 1. Percorso di navigazione

  Le voci indicano la posizione della pagina nell'alberatura del portale, permettendo la navigazione veloce a ritroso.

 2. Il menu di sezione

  In quest'area sono presenti le principali voci della sezione. Il simbolo "+" indica la presenza di sottosezioni. Con un clic su una voce puoi accedere al contenuto.

 3. I pulsanti di servizio SALVA e STAMPA

  Con i due pulsanti puoi scegliere di salvare il contenuto in formato PDF o stamparlo direttamente.

 4. Filtrare i risultati

  In quest'area è possibile scegliere la modalità di visualizzazione delle notizie (griglia o lista) e filtrare i risultati tramite una ricerca libera inserendo parole chiave o periodo di pubblicazione negli appositi campi.