CÂND SI CUM SE PLATESC 


 

Când se platesc contributiileContributiile se platesc pe trimestre calendaristice, la termenele urmatoare:

 

 • de la 1 la 10 aprile, pentru primul trimestru;
 • de la 1 la 10 iulie, pentru trimestrul doi;
 • la 1 la 10 octombrie, pentru trimestrul trei;
 • de la 1 la 10 ianuarie, pentru trimestrul patru.

Plata contributiilor nu se poate face nici înainte si nici dupa termenele mai sus indicate. Daca ultima zi utila pentru varsamânt coincide cu duminica sau cu o sarbatoare legala, termenul se prelungeste pâna la ziua lucratoare urmatoare. Varsarea neplatit, cu întârziere sau partiala atrage prin lege sanctiuni pecuniare din partea Inps. 

 

Cum se plateste

 
Începând din 1 aprilie 2011, contributiile poate fi platiti exclusiv cu urmatoarele formalitati:

 

 • Folosind formularul MAV (prin înstiintare de plata), INPS trimite tuturor angajatorilor de munca domestica doua MAV -uri pentru plata contributiilor pentru primele doua trimestre ale anului 2011. MAV -urile sunt deja umplute cu sumele datorate. În cazul în care elementele au schimbat pentru calculul contributiilor (de exemplu, o variatie de ore de lucru), pe site-ul www.inps.it, sectiune Servizi online, se poate face modificari si obtine un alt MAV cu sumele adecvate. Dupa prima expediere, cei care intentioneaza sa utilizeze MAV de plata a contributiilor, inclusiv angajatorii care trimit anunturi noi de angajare, pot obtine MAV -urile prin accesarea site-ul web al Institutului.
 •  

 • Adresându-se acele parti care adera la circuitul "Reti Amiche", declarând doar codul fiscal de la angajator si codul relatii de munca. Procedura calculeaza automat valoarea contributiilor în conformitate cu date furnizate la momentul de angajare sau ulterior. Plata este disponibila la:
 •  

  • Tutungerii care afiseaza logo-ul Servizi INPS
  • ghisee bancii Unicredit
  • prin site-ul internet al grupul Unicredit Spa pentru clienti înregistrati de servicii bancare on-line
 • On-line pe site-ul internet INPS www.inps.it pe sectiune Servizi on line> cittadino> "Lavoratori domestici: pagamento online contributi", folosind cartea de credit
 • Telefonând la Contact Center numar de telefon gratuit, folosind cartea de credit

 • Indiferent de metoda aleasa, folosind codul fiscal al angajatorului si codul raportului de munca, se propune suma totala datorata pentru trimestrul care va scade, calculata pe baza acestor date comunicate la anhajarea sau modificat ulterior cu o comunicare corespunzatoare. Înainte de a confirma valoarea, se poate solicita operatorului al circuitului "Reti Amiche" sau al Contact Center, sau al procedurii - daca se folosesc alte metode - o modificare a elementelor care determina calculul si va fi recalculat automat noua suma totala de plata.

   

  Aceste sisteme de plata permit sa verifice rapid punerea în aplicare a platilor si acreditarea contributiilor la pozitia lucratorului.

  Pentru fiecare modalitate exista posibilitatea de a avea doua exemplare de la chitanta astfel încât se poate livra un exemplar de ea la muncitor. În caz de plata prin MAV , care nu permite chitanta dubla, este prevazuta o declaratie de la partea de sus a formularului ca angajatorul trebuie sa completeze introducând data si semnatura sa. Daca plata este efectuata prin Contact Center, chitanta va fi trimisa direct de la banca raspunzatoare la adresa e-mail a angajatorului, care apoi va primi doua exemplare chitantei analitice.

   

  Cum sa calculeaza valoarea contributiilor datorate

   

  • Total contributiilor datorate pentru fiecare trimestru se calculeaza prin înmultirea contributia orara cu numarul de ore platite în trimestru la care plata este referita (vezi mai jos "ore platite în trimestru").
   Pentru a determina contributia orara este de localizat, în conformitate cu tabelele anexate, fâsia carei corespunde retributia orara efectiva (vezi mai jos "retributie orara efectiva"), precum si contributia orara corespunzatoare la aceasta fâsie.
   Exemplu: luând ca referinta retributia orara de 8,66 € (cuprinzând cota celui de-al treiprezecelea salariu) angajatorul va trebui sa plateasca pentru anul 2011 o contributie de 1,54 €. Suma contributiei orare se va înmulti cu numarul orelor lucrate în trimestru.
  • Ore platite în trimestru: trebuie sa înmulteasca orele platite pentru fiecare saptamâna cu numarul saptamânilor din trimestrul. ATENTIE: saptamâna lucratoare de referinta începe cu duminica si termina cu sambata, deci cu fiecare formular trebuie sa fie indicate toate orele platite în saptamânii trimestrului care se termina cu sambata. Orele retribuite în zilele urmatoare ultimei sâmbete ale trimestrului luat în considerare se vor adauga acelora din trimestru calendaristic urmator.
   Când din suma orelor si a fractiunilor de ora se obtine un numar care nu este întreg, numarul respectiv trebuie rotunjit la unitatea superioara.
   Trimestrul nu este compus întotdeauna din 13 saptamâni (52 de saptamâni= 1 an împartit la patru trimestre = 13 saptamâni), numarul saptamânilor depinde de numarul sâmbetelor cuprinse în trimestru. Acest numar indica saptamânii de referit pentru plata contributiilor.
   Exemplu: daca colaboratorul domestic lucreaza 24 de ore pe saptamâna
   24 ore x 13 sâmbete (13 saptamâni) = 312 (total ore lucrate în trimestru)
   Orele retribuite în zilele urmatoare ultimei sâmbete ale trimestrului luat în considerare se vor adauga acelora din trimestru calendaristic urmator.

  • Retributie orara efectiva: se obtine adunând la retributia lunara sau orara o doisprezecime din treisprezecelea. Retributie de indicat în momentul angajarii este suma valorii platite în numerar si valorii conventionale a cazarii si mesei, când datorita.

   Exemplu cu salariu orar fara indemnizatie de cazare si masa
   Retributie orara stabilita = € 8,00
   Cota orara pentru al 13-lea salariu = € 8 :12 = € 0,66
   Retributie orara efectiva de considerat pentru a determina fâsia de plata si de indicat pe formular: 8,00 + 0,66 = € 8,66

   Exemplu cu salariu orar  cu indemnizatie de cazare si masa
   Retributie orara stabilita = € 8,00
   Indemnizatie de cazare si masa 2011 = € 5,02
   Cota orara: 4,93 x 6 zile x 170 ore = € 0,76
   Cota orara pentru al 13-lea salariu = (€ 8,00 + € 0,76 €) : 12 = € 0,73
   Retributie orara efectiva de indicat pe formular: 8,00 + 0,76 + 0,73 = € 9,49 

   Exemplele se bazeaza pe o plata orara, din moment ce, prin lege, contributia care trebuie fi platita la INPS poate fi doar orara. Deci, în cazurile în care retributia este saptamânala, chenzinala sau lunara, angajatorul trebuie sa readuca întotdeauna retributia la total orar, dividând salariu platit în perioada pentru numarul de ore platite în aceeasi perioada.

  • Încetarea raportului de munca: în cazul încetarii a raportului de munca trebuie sa fie platite, de asemenea, contributiile pentru concedii maturizate ci nebucurate si pentru preavizul. Varsamântul contributiilor trebuie sa se faca în termen de 10 zile de la data încetarii, considerând saptamânile care trebuie sa fie retribuite si contribuite, daca acestea nu corespund la activitate de munca.
   Întârzierea platii implica sanctiuni din partea Inps.
   INDICATIE IMPORTANTA
   Comunicatia trebuie sa se faca on-line, în termen de 5 zile, de la situl www.inps.it, urmând calea Servizi Online>Per tipologia di utente>Cittadino>Lavoratori Domestici, sau sunând la numarul verde 803164.
  • Împreuna cu contributiile de securitate sociala, angajatorul poate plati contributiile de asistenta contractuala sau de finantare la fondul bilateral, stabilite de semnatarii ai contractului colectiv. Trebuie sa indice codul de referinta si suma datorata la organizarea, la care sa se adreseze pentru orice problema de plata.

   

   

  These pages are also available in other languages 

   


  << Înapoi la Muncitorii Domestici

  Pagamento mediante avviso, bollettino prestampato che indica il nominativo del debitore, l'importo da versare e la scadenza entro cui pagare.

  Registrati al MyINPS
  per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

  Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

  Registrati al MyINPS
  per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.