Události a novinky

social security on the move

 

Uskutecnily se ctyri setkání, tzv. peer reviews. Peer review, které se zamerovalo na posilování procesu vzájemného ucení a výmenu zkušeností, se vždy úcastnili zástupci partnerské organizace a zástupci národních autorit.


Pro každé peer review byl pripraven partnerem, který hostil peer review, diskusní materiál -discussion paper, který predstavoval klícový vstup do diskuse a který strucne sumarizoval nejkritictejší témata vzešlá z analytické cásti a popisoval intervencní oblasti, silné a slabé stránky systému. Prehledová zpráva o jednotlivých peer review bude soucástí projektové prírucky.