Demisii, concedieri si TFR

DEMISII, CONCEDIERI ŞI TFR

 

Raportul de muncă poate înceta prin libera voinţă a muncitorului şi a angajatorului, cu condiţia să se dea un preaviz legal celeilalte părţi.
În caz de concediere, pentru raportul de muncă cu activitate mai mare de 24 de ore pe săptămână, preavizul va trebui să fie de:

 • 15 zile calendaristice, până la cinci ani de vechime în muncă la acelaşi angajator;
 • 30 de zile calendaristice, peste cinci ani de vechime în muncă la acelaşi angajator.

Pentru raportul de muncă cu activitate de până la 24 de ore pe săptămână, preavizul va trebui să fie de:

 • 8 zile calendaristice, până la doi ani de vechime în muncă;
 • 15 zile calendaristice, peste doi ani de vechime în muncă.

Aceste termene se reduc cu 50% în cazul demisiei din partea muncitorului.
În lipsa preavizului din partea angajatorului, se va plăti muncitorului o indemnizaţie egală cu retribuţia corespunzătoare perioadei de preaviz respective.
În schimb, în caz de demisie, muncitorului care nu lucrează în perioada de preaviz, îi este reţinută din lichidare suma care i-ar fi revenit în această perioadă.

Atenţie: Este obligatoriu să se indice data încetării raportului de muncă pe formularul de plată a contribuţiilor, deoarece vărsământul trebuie să fie efectuat în termen de 10 zile de la data sfârşitului raportului de muncă.


Retribuţia la sfârşitul raportului de muncă ( TFR)Când încetează raportul de muncă, prin concediere sau prin demisie, muncitorul domestic are întotdeauna dreptul la lichidare, chiar dacă munca este temporară, discontinuă şi de puţine ore pe săptămână. Aceasta şi în caz de reziliere a raportului de muncă în timpul perioadei de probă.
Pentru a calcula sumele datorate cu titlu de retribuţie la sfârşitul raportului de muncă, trebuie să se ţină cont de retribuţia lunară, de al treisprezecelea salariu şi, pentru muncitorul care consumă două mese pe zi şi doarme în casa angajatorului, indemnizaţia substitutivă pentru cazare şi masă.
Calculele variază în funcţie de perioada la care se referă serviciul. Trebuie să se distingă trei perioade, cărora le corespund trei modalităţi diferite de calcul al retribuţiei la sfârşitul raportului de muncă ( TFR):

 

 • prima perioadă ajunge până la 31 mai 1982;
 • a doua perioadă se întinde de la 1 iunie 1982, la 31 decembrie 1989;
 • a treia perioadă începe de la 1 ianuarie 1990 mai departe.


Lichidarea fracţionată

 


Legea permite ca TFR să fie plătită în fiecare an, dacă este cerut de muncitor sau de angajator, cu acordul celuilalt.
În orice caz, legea prevede ca, după opt ani de serviciu, muncitorul să aibă dreptul la o plată anticipată egală cu 70 % din TFR maturat. 

Exemplu de calcul al TFR actualizat la 2008 Analizând raportul de muncă început la 1 ianuarie 1997 şi încetat la 30 noiembrie 2007, cu o retribuţie totală lunară de 800 € (care, doar cu scopul de exemplificare, presupunem că nu suferă variaţii în timp), trebuie să se procedeze în felul următor:

Calcul
800 € x 13 salarii lunare = 10.400 € (retribuţie totală anuală)
10.400 : 13.5 = 770,37 € ( TFR

Reevaluare
La suma astfel obţinută, se aplică reevaluarea, în felul următor:
(pentru anul 2007, având în vedere că raportul de muncă a încetat în luna noiembrie, se ia în calcul numai perioada ianuarie-noiembrie).
Suma finală de 9.735,80 €, astfel calculată, reprezintă TFR total, care revine muncitorului, pentru perioada de serviciu.

 

Tabel reevaluări ale TFR ( cu coeficienţi anuali)  

 

 An TFR + TFR anual anterior reevaluat Total  % (indice di reevaluare)  
1997 770,37   770,37 2,643947% 790,74
1998 770,37 790,74 1.561,11 2,626761% 1.602,12
1999  770,37 1.602,12 2.372,49 3,095745% 2.445,94
2000  770,37 2.445,94 3.216,31 3,538043% 3.330,10
2001  770,37 3.330,10 4.100,47 3,219577% 4.232,49
2002  770,37 4.232,49 5.002,86 3,504310% 5.178,18
2003  770,37 5.178,18 5.948,55 3,200252% 6.138,92
2004  770,37 6.138,92 6.909,29 2,793103% 7.102,27
2005  770,37 7.102,27 7.872,64 2,952785% 8.105,10
2006 770,37 8.105,10 8.875,47 2,747031% 9.119,28
2007 770,37 9.119,28 9.889,65 3,485981% 10.234,40
2008 770,37 10.234,40 11.004,77 3,036419% 11.338,92
2009 770,37 11.338,92 12.109,29 2,224907% 12.378,71
2010 706,17 12.378,71 13.084,88    

 

 

These pages are also available in other languages 

 


<< Înapoi la Muncitorii Domestici

Trattamento di fine rapporto: somma che il datore di lavoro deve corrispondere al proprio dipendente alla cessazione del rapporto, corrispondente alla sommatoria delle quote di retribuzione accantonate e rivalutate annualmente.

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Trattamento di fine rapporto: somma che il datore di lavoro deve corrispondere al proprio dipendente alla cessazione del rapporto, corrispondente alla sommatoria delle quote di retribuzione accantonate e rivalutate annualmente.

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Trattamento di fine rapporto: somma che il datore di lavoro deve corrispondere al proprio dipendente alla cessazione del rapporto, corrispondente alla sommatoria delle quote di retribuzione accantonate e rivalutate annualmente.

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Trattamento di fine rapporto: somma che il datore di lavoro deve corrispondere al proprio dipendente alla cessazione del rapporto, corrispondente alla sommatoria delle quote di retribuzione accantonate e rivalutate annualmente.

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Trattamento di fine rapporto: somma che il datore di lavoro deve corrispondere al proprio dipendente alla cessazione del rapporto, corrispondente alla sommatoria delle quote di retribuzione accantonate e rivalutate annualmente.

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Trattamento di fine rapporto: somma che il datore di lavoro deve corrispondere al proprio dipendente alla cessazione del rapporto, corrispondente alla sommatoria delle quote di retribuzione accantonate e rivalutate annualmente.

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Trattamento di fine rapporto: somma che il datore di lavoro deve corrispondere al proprio dipendente alla cessazione del rapporto, corrispondente alla sommatoria delle quote di retribuzione accantonate e rivalutate annualmente.

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Trattamento di fine rapporto: somma che il datore di lavoro deve corrispondere al proprio dipendente alla cessazione del rapporto, corrispondente alla sommatoria delle quote di retribuzione accantonate e rivalutate annualmente.

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Trattamento di fine rapporto: somma che il datore di lavoro deve corrispondere al proprio dipendente alla cessazione del rapporto, corrispondente alla sommatoria delle quote di retribuzione accantonate e rivalutate annualmente.

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Trattamento di fine rapporto: somma che il datore di lavoro deve corrispondere al proprio dipendente alla cessazione del rapporto, corrispondente alla sommatoria delle quote di retribuzione accantonate e rivalutate annualmente.

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Trattamento di fine rapporto: somma che il datore di lavoro deve corrispondere al proprio dipendente alla cessazione del rapporto, corrispondente alla sommatoria delle quote di retribuzione accantonate e rivalutate annualmente.

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.
 1. Percorso di navigazione

  Le voci indicano la posizione della pagina nell'alberatura del portale, permettendo la navigazione veloce a ritroso.

 2. Il menu di sezione

  In quest'area sono presenti le principali voci della sezione. Il simbolo "+" indica la presenza di sottosezioni. Con un clic su una voce puoi accedere al contenuto.

 3. I pulsanti di servizio SALVA e STAMPA

  Con i due pulsanti puoi scegliere di salvare il contenuto in formato PDF o stamparlo direttamente.

 4. Filtrare i risultati

  In quest'area è possibile scegliere la modalità di visualizzazione delle notizie (griglia o lista) e filtrare i risultati tramite una ricerca libera inserendo parole chiave o periodo di pubblicazione negli appositi campi.