Ce este de facut înainte de angajare

CE ESTE DE FĂCUT ÎNAINTE DE ANGAJARE

 

În funcţie de provenienţa şi de vârsta muncitorului sunt diferite condiţii de îndeplinit, atât pentru angajator cât şi pentru muncitor.

Pentru muncitorii italieni sau din ţările Uniunii Europene

Ce trebuie să facă angajatorul   

În cazul în care muncitorul domestic este cetăţean italian sau din ţările Uniunii Europene (Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Marea Britanie, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria), angajatorul poate angaja direct muncitorul domestic, după ce s-au convenit elementele raportului de muncă (orar, retribuţie, concediu, etc.).

Cetăţenii elveţieni şi cei care aparţin Spaţiului Economic European - SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) sunt consideraţi ca cetăţenii din ţarile Uniunii Europene.

Ce trebuie să facă muncitorul

Muncitorul poate fi angajat chiar dacă nu este înscris în listele de plasare a forţei de muncă. Este însă necesar să fie în posesia codului fiscal, a unui document de identitate şi a carnetului de sănătate la zi şi eliberat de ASL (Serviciul Sanitar Local).
Având în vedere că este admisă angajarea minorilor cu vârsta minimă de 16 ani, dacă muncitorul domestic este minor, acesta trebuie să prezinte, în afara documentelor deja indicate:

 • certificatul medical 'apt pentru muncă’ eliberat de Funcţionarul sanitar al ASL din zonă, după vizita medicală care este în sarcina şi pe cheltuiala angajatorului;
 • declaraţia părinţilor sau a tutorelui, vizată de Primarul localităţii de domiciliu, prin care se dă consensul muncitorului minor să locuiască la familia angajatorului sau, în alternativă, pentru minorii care lucrează cu ora, autorizaţia scrisă din partea celor care exercită drepturile părinteşti.

Pentru muncitorii extracomunitari

 

Procedurile sunt diferite dacă muncitorul are deja reşedinţa în Italia sau dacă o are în străinătate.


Dacă muncitorul extracomunitar are deja reşedinţa în Italia

Ce trebuie să facă angajatorul  

Angajatorul care doreşte să angajeze un muncitor extracomunitar, deja rezident în Italia, trebuie să încheie cu acesta un contract de şedere pentru muncă, procedând în felul următor :
 • Să completeze şi să semneze cu muncitorul străin Formularul Q pentru încheierea contractului de şedere pentru muncă. Formularul se poate descărca de pe siturile www.lavoro.gov.it, www.solidarietasociale.gov.it, www.interno.it sau de pe situl Ghişeului Unic (Sportello Unico) pentru Imigraţie al Prefecturii de reşedinţă.
 • Să trimită, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, Ghişeului Unic pentru Imigraţie al Prefecturii de reşedinţă, originalul contractului (formularul Q), având anexată copia unui document de identitate propriu;
 • Să înmâneze muncitorului străin o copie a contractului de şedere şi a chitanţei poştale de confirmare de primire, ştampilată de Ghişeul Unic. Pe chitanţa poştală trebuie să se indice datele muncitorului pentru care s-a solicitat avizul.

Atenţie. Procedurile şi formularele de utilizat se modifică anual. Se recomandă, aşadar, să fie verificate pe situl Ministerului Muncii sau în paginile de internet INPS, dedicate Muncitorilor Emigranţi.

Ce trebuie să facă muncitorul

Să deţină un permis de şedere;
Să semneze, împreună cu angajatorul, formularul Q pentru contractul de şedere pentru muncă

Dacă muncitorul extracomunitar nu a înca intrat în Italia


 

Ce trebuie să facă angajatorul

În fiecare an, în Italia, este programat, prin aşa-numitul “Decret al Fluxurilor” (“Decreto Flussi”), numărul maxim de muncitori extracomunitari cărora le va fi acordat permisul de şedere pentru motive de muncă. Decretul intră în vigoare în momentul publicării lui în Gazeta Oficială ('’Gazzetta Ufficiale’’).

În consecinţă, angajatorul care doreşte să instituie un raport de muncă domestică cu un cetăţean extracomunitar rezident în străinătate, trebuie să aştepte publicarea în Gazeta Oficială a decretului fluxurilor pe anul în curs şi, începând cu termenele indicate, să prezinte cererea de autorizaţie de muncă.

Pentru informaţii ulterioare consultă informaţiile Ministerului de Interne

 

Cum se face cererea de autorizaţie În acest an, cererea de autorizaţie va trebui să fie înaintată utilizând noua procedură informatizată a Ministerului de Interne, accesibilă pe situl www.interno.it.
Având la dispoziţie un calculator şi o conexiune la Internet, angajatorul poate completa şi trimite cererea on-line, fără expediere postală, procedând în felul următor:

 • a) să se conecteze la situl www.interno.it şi să se înscrie într-o secţiune specifică inserând numele, numele de familie, data naşterii, o adresă de posă electronică şi o parolă pentru accesul;
 • b) primeşte o e-mail pentru confirmarea şi finalizarea înregistrării la adresa pe care a indicat-o;
 • c) să aleargă, dintr-o listă specială, tipologia de cerere pe care doreşte să o prezinte şi să insereze datele personale sale, ale muncitorului şi locul de muncă. Procedura generează un formular pe care trebuie să fie salvat pe computerul propriu, şi apoi completat, fără la conectare la internet. 

    N.B. Există posibilitatea de descărca alte formulare pentru alte cereri, până la un maxim de cinci;

 • d) pentru împlinirea formularul care a fost salvat trebuie să descarce un program potrivit urmând instrucţiunile cuprinse în situl;
 • e) având inserat toate datele cerute, cererea este gata pentru trimiterea. 

Procedură pentru eliberarea autorizaţiei

 

 

Cererea de autorizaţie se trimite, în acelaşi timp, Direcţiei Provinciale a Muncii, Chesturii şi Centrului pentru Serviciu competenţi, pentru începerea formalităţilor.
Angajatorul este convocat la Ghişeul Unic pentru înmânarea autorizaţiei – care are valabilitatea de 6 luni – şi semnarea contractului de şedere pentru muncă, predispus de acelaşi Ghişeu. Cu această ocazie, de asemenea, angajatorul trebuie să prezinte documentaţia referitoare la veniturile şi chitanţa cererii de certificare a conformităţii spaţiului de locuit (eliberată de Primărie sau de ASL competente).

Ghişeul Unic transmite autorizaţia şi propunerea contractului de şedere pentru muncă Reprezentanţei diplomatice-consulare italiene în străinătate, care va elibera muncitorului viza de intrare, cerută de acesta anterior.


Împuternicirea pentru ridicarea autorizaţiei
Se poate delega
ridicarea autorizaţiei şi semnarea contractului de şedere în cazul în care angajatorul s-ar gasi într-o situaţie de imposibilitate temporară din motive de sănătate.
În acest caz, împuternicitul (soţia/soţul, sau, în absenţa sa, fiii sau altă rudă în linie directă până la gradul trei), trebuie să prezinte funcţionarului Ghişeului Unic o declaraţie conţinând motivele de imposibilitate şi un document de recunoaştere.

Alte obligaţii ale angajatorului
În orice caz, angajatorul va trebui să garantează dispoziţiile "Decretul al Fluxurilor" in vigoare la momentul cererii despre orarul de lucru săptămânal şi venitul anual. Angajatorul care angajează un muncitor străin în calitate de asistent familial, pentru că suferă el însuşi de boli sau de un handicap grav care îi limitează autosuficienţa, nu are obligaţia autocertificării privitoare la capacitatea sa economică.

De asemenea, astfel cum este prevăzut în contractul de şedere, angajatorul trebuie:

 • să se angajeze la plata cheltuielilor de transport pentru întoarcerea muncitorului în ţara de provenienţă;
 • să se angajeze să comunice orice modificare privitoare la raportul de muncă;
 • să asigure disponibilitatea unei locuinţe adecvate şi, în momentul convocării la Ghişeul Unic pentru primirea autorizaţiei, să prezinte dovada depunerii cererii de certificare a conformităţii spaţiului de locuit (eliberată de Primărie sau de ASL competente);
 • să ceară certificatul şi în cazul în care muncitorul va locui la asistat pentru a desfăşura activităţile de asistent al persoanei.

 

Ce trebuie să facă muncitorul

După primirea autorizaţiei, Ghişeul Unic pentru imigraţie îl transmite, împreună cu contractul de şedere pentru muncă la Reprezentanţa diplomatică–consulară italiană în străinătate, care va elibera muncitorului viza de intrare cerută de acesta anterior.
Cetăţeanul extracomunitar, după obţinerea vizei de intrare de la reprezentanţa diplomatică sau consulară italiană în străinătate, trebuie:

 

 • să se prezinte, în termen de 8 zile de la intrarea în Italia, la Ghişeul Unic, pentru a semna, atât contractul de şedere pentru muncă, cât şi cererea de permis de şedere, de expediat la Prefectură prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

 

În fine, Chestura va convoca cetăţeanul extracomunitar pentru a retrage permisul de şedere.

Ghişeul Unic va preda muncitorului, în afara contractului de şedere, o copie după Carta Valorilor şi un ghid al legilor privind imigraţia al Ministerului de Interne (“In Italia in regola” – În Italia cu acte în regulă), tradus în limba cea mai bine cunoscută de cetăţeanul străin.

Pentru informaţii ulterioare: www.poliziadistato.it 
 

Dacă muncitorul extracomunitar este deja angajat, trebuie să-şi reînnoiască permisul de şedere

 

Contractul de şedere pentru muncă este o obligaţie, atât pentru a instaura un nou raport de muncă, cât şi pentru reînnoirea permisului de şedere.

Aşadar, muncitorul care locuieşte deja în Italia, a încheiat un raport de muncă şi are permisul de şedere aproape de terminul, acceptând o altă ofertă de muncă poate obţine reînnoirea permisului de şedere prezentând contractul de şedere încheiat cu noul angajator.

 

These pages are also available in other languages 

 


<<Înapoi la Muncitorii Domestici

 

 

Spazio economico europeo.

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.
 1. Percorso di navigazione

  Le voci indicano la posizione della pagina nell'alberatura del portale, permettendo la navigazione veloce a ritroso.

 2. Il menu di sezione

  In quest'area sono presenti le principali voci della sezione. Il simbolo "+" indica la presenza di sottosezioni. Con un clic su una voce puoi accedere al contenuto.

 3. I pulsanti di servizio SALVA e STAMPA

  Con i due pulsanti puoi scegliere di salvare il contenuto in formato PDF o stamparlo direttamente.

 4. Filtrare i risultati

  In quest'area è possibile scegliere la modalità di visualizzazione delle notizie (griglia o lista) e filtrare i risultati tramite una ricerca libera inserendo parole chiave o periodo di pubblicazione negli appositi campi.