Rezultatele proiectului

social security on the move

  

În această secțiune veți găsi cele mai multe documente și rezultate care au fost produse prin activități de proiect. Acestea sunt prezentate în funcție de faza de proiect pe durata căreia au fost elaborate.
Prima fază a proiectului a fost dedicată colectării de dovezi cu privire la:

 1. Punerea în aplicare a noilor reglementări (CE) nr 883/2004 și 987/2009 în cele cinci țări (Italia, Republica Cehă, Ungaria, Polonia și România);
 2. Principalele caracteristici ale sistemelor de asigurari socială în conformitate cu dimensiuni selectate (pensii, de invaliditate și de urmaș, prestațiile de șomaj, prestațiile familiale, prestațiile, parentale și indemnizațiile de asigurări de sănătate) și drepturi pentru fiecare tipologie de beneficii;
 3. Obstacolele în calea liberei circulații a lucrătorilor și a cetățenilor care ar putea deriva din diversitatea mecanismelor de asigurări sociale între diferite țări.
  Această secțiune a site-ului arată rezultatele acestei faze, pentru fiecare țară
 • Nivelul de dezvoltare asupra caracteristicilor de bază ale sistemului de asigurări sociale
 • Grila de autoevaluare în ceea ce privește punerea în aplicare a Regulamentului (CE) 883/2004
 • Raportul de țară, care oferă o imagine cuprinzătoare despre dimensiunile menționate mai sus.

Faza a doua a proiectului a fost dedicată identificarii unui eșantion de biografii individuale pentru evaluarea portabilității pensiilor -a se vedea secțiunea "Simulări" în limba engleză
Faza a treia a fost dedicată procesului de învățare reciprocă - a se vedea secțiunea "Evenimente și știri"

A patra etapă a fost dedicată sintezei și diseminarii rezultatelor, creșterea gradului de conștientizare generală și promovarea informației despre drepturile și obligațiile cetățenilor UE atunci când își exercită dreptul de liberă circulație.

 

Rezultatele proiectului au fost produse în fiecare limbă a fiecarui partener:

Acest manual este o sinteză a principalelor lecții învățate în timpul proiectului.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.
 1. Percorso di navigazione

  Le voci indicano la posizione della pagina nell'alberatura del portale, permettendo la navigazione veloce a ritroso.

 2. Il menu di sezione

  In quest'area sono presenti le principali voci della sezione. Il simbolo "+" indica la presenza di sottosezioni. Con un clic su una voce puoi accedere al contenuto.

 3. I pulsanti di servizio SALVA e STAMPA

  Con i due pulsanti puoi scegliere di salvare il contenuto in formato PDF o stamparlo direttamente.

 4. Filtrare i risultati

  In quest'area è possibile scegliere la modalità di visualizzazione delle notizie (griglia o lista) e filtrare i risultati tramite una ricerca libera inserendo parole chiave o periodo di pubblicazione negli appositi campi.