Angajarea

ANGAJAREA

 

După ce a obţinut documentele necesare, se stabilesc, de comun acord, condiţiile pentru încheierea, în formă scrisă, a contractului de muncă.

 

Contractul  Informaţii utile pentru închiderea contractului de muncă pot fi găsite pe:

 

CCNL Fidaldo-Domina_CgilCislUil_Federcolf

CCNL Ebilcoba


 

Cum se formalizează angajarea Din data de 29 ianuarie 2009 angajatorul este obligat să trimită o comunicare a angajării la INPS până la ora 24 a zilei precedente (chiar dacă este nelucrătoare) celei de instaurare a raportului de muncă. Comunicarea are efect şi în ceea ce priveşte Ministerul muncii, sănătăţii şi politicii sociale, Institutul Naţional pentru Asigurare impotrivă accidentelor la locul de muncă (INAIL) şi Prefectura - Biroul Teritorial al Governului. 
 
Comunicarea la INPS este obligatorie:

  • chiar pentru perioada de probă;
  • oricare ar fi durata muncii;
  • chiar dacă munca este ocazională sau discontinuă;
  • chiar dacă sunt deja asigurate la un alt angajator;
  • chiar dacă sunt deja asigurate pentru o altă activitate;
  • chiar dacă sunt de naţionalitate străină;
  • chiar dacă sunt titulari de pensie.

Obligaţia acestei Comunicări există în faza de prelungire, transformare (unui contract pe timp determinat la timp nedeterminat sau în caz că muncitorul lucrează în o locuinţă a angajatorului diferită de cea care a fost declarată anterior) şi încetare a raportului de muncă. În aceste cazuri, comunicarea trebuie să fie transmisă în termen de cinci zile de la eveniment.

 

Trebuie să fie comunicate variaţiile de elemente ale raportului de muncă - ca salariul, ore, săptămâni lucrate, etc. - folosite pentru a calcula contribuţiile. Schimbări în ceea ce priveşte orele de lucru şi salariul sunt supuse la un total maxim de două comunicări la trimestru, în timp ce nu există limite pentru toate celelalte comunicări care nu au niciun efect asupra calculul contribuţiilor de vărsat.

 

În încheiere, se precizează că anularea unei declaraţiei a angajarei este permisă în termen de 5 zile de la data specificată ca începerea raportului de muncă; după acest termen, încetarea trebuie să fie comunicată.

 

Din aprilie 2011 pentru înregistrarea şi schimbări angajatorul de muncă domestică, după identificare prin codul PIN, poate, în mod simplificat:

 

 • să se folosească de Contact Center la numarul 803,164, comunicând datele necesare. Până la 30 septembrie 2011 va fi acceptate şi comunicatii fără pre-identificare cu codul PIN dar operatorul de la Contact Center va conduce pentru eliberarea a codului PIN;
 • să utilizeze procedura Internet specifică pentru pregătirea şi trimiterea on-line disponibile pe site-ul Institutului (www.inps.it).

În conformitate cu normele in vigoare procedura nu acceptă comunicaţii a raportului de muncă între soţi, cu excepţia cazurilor de invaliditate recunoscută cu indemnizaţie de însoţire a consortului, care este de asemenea angajator. Dovada raportului de muncă este prevăzută în cazul de rude sau similare până la gradul al treilea.

 

Birourile vor efectua apoi controalele prevăzute de declaraţii făcute de angajator sub propria sa responsabilitate.

Numai până la 31 martie formularele pentru comunicaţiile de muncă domestică pot fi utilizate, predate sau trimise la birourile INPS.

 

Nu este necesar să se procedează la comunicaţia de angajarea cu modalitatea descrisă mai sus în cazul în care angajatorul domestic intenţionează să se bazeze pe munca de tip ocazional accesoriu (tip de contract introdus prin reforma Biagi de folosit şi pentru munca domestică). Raportul de muncă este reglementat prin livrarea de aşa-numite voucher-urile care conţin salariul şi contribuţia la INPS şi INAIL.

 

Contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato tra le organizzazioni rappresentanti dei lavoratori dipendenti e i loro datori di lavoro.

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato tra le organizzazioni rappresentanti dei lavoratori dipendenti e i loro datori di lavoro.

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.
 1. Percorso di navigazione

  Le voci indicano la posizione della pagina nell'alberatura del portale, permettendo la navigazione veloce a ritroso.

 2. Il menu di sezione

  In quest'area sono presenti le principali voci della sezione. Il simbolo "+" indica la presenza di sottosezioni. Con un clic su una voce puoi accedere al contenuto.

 3. I pulsanti di servizio SALVA e STAMPA

  Con i due pulsanti puoi scegliere di salvare il contenuto in formato PDF o stamparlo direttamente.

 4. Filtrare i risultati

  In quest'area è possibile scegliere la modalità di visualizzazione delle notizie (griglia o lista) e filtrare i risultati tramite una ricerca libera inserendo parole chiave o periodo di pubblicazione negli appositi campi.