Sanctiuni administrative si civile pentru munca la negru

SANCTIUNI ADMINISTRATIVE SI CIVILE PENTRU MUNCA LA NEGRUSanctiunile administrative  

 

Daca nu se comunica angajarea la Inps 

Angajatorul are obligatia de a comunica la Inps angajarea si eventuala transformare sau încetare a raportului de munca. Daca angajatorul omite sau întârzie comunicarea obligatorie la Inps, trebuie sa plateasca o sanctiune administrativa Directiei Provinciale a Muncii, cu valoarea cuprinsa între 200 si 500 de euro, pentru fiecare muncitor pentru care nu s-a comunicat angajarea. Aceasta sanctiune administrativa poate fi cumulata cu sanctiunea prevazuta pentru neînregistrarea la Inps si/sau cu sanctiunea civila prevazuta pentru omiterea platii contributiilor. 

În caz de neînregistrare a muncitorului la INPS, Directia Provinciala a Muncii poate aplica angajatorului o sanctiune cuprinsa între 1.500 si 12.000 de euro, pentru fiecare muncitor “la negru”, majorata cu 150 de euro pentru fiecare zi de lucru efectiv, cumulabila cu alte sanctiuni administrative si civile prevazute împotriva muncii la negru.

Sanctiunile civileDaca nu se platesc contributiile 

În cazul “muncii la negru” (muncitor angajat fara Comunicarea la Centrul de Ocupare a Fortei de Munca si fara înregistrare la Inps), legea prevede ca, pentru omisiunea platii contributiilor fiecarui muncitor, angajatorul va trebui sa plateasa sanctiuni civile în procent de 30% în baza anuala, calculata din suma contributiilor ca evaziune fiscala cu un maximum de 60% si un minimum de 3.000 de euro, indiferent de durata prestatiei lucrative constatate.
Deci, chiar si pentru o singura zi de munca “la negru”, angajatorul poate fi pedepsit cu sanctiunea minima aplicabila de 3.000 de euro.
Aceasta sanctiune civila este cumulabila cu sanctiunile administrative pentru lipsa comunicarii si pentru neînregistrarea la Inps în termenele stabilite. 


Daca se platesc contrbutiile cu întârziere

Varsamântul tardiv al contributiilor atrage prin lege aplicarea de sanctiuni pecuniare pentru angajator, din partea Inps, în procentul în vigoare la data platii sau a calculului (în prezent este de 9,50% baza anuala) si pentru un maximum de 40% din suma datorata pe trimestru sau din suma reziduala de platit. Acest procent se aplica cu conditia ca angajatorul sa efectueze în mod spontan varsamântul, în termen de 12 luni de la termenul stabilit pentru plata contributiilor, înainte de contestatii si cereri din partea Inps, Inail si a Inspectoratului muncii. Daca acest termen nu se respecta, se recade în cazul evaziunii contributive, sanctionata cu o cota de 30% în baza anuala din suma neplatita în trimestrul respectiv.

 


 

 

These pages are also available in other languages 

 


<< Înapoi la Muncitorii Domestici

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.