DEMISII, CONCEDIERI SI TFR

 

Raportul de munca poate înceta prin libera vointa a muncitorului si a angajatorului, cu conditia sa se dea un preaviz legal celeilalte parti.
În caz de concediere, pentru raportul de munca cu activitate mai mare de 24 de ore pe saptamâna, preavizul va trebui sa fie de:

  • 15 zile calendaristice, pâna la cinci ani de vechime în munca la acelasi angajator;
  • 30 de zile calendaristice, peste cinci ani de vechime în munca la acelasi angajator.

Pentru raportul de munca cu activitate de pâna la 24 de ore pe saptamâna, preavizul va trebui sa fie de:

  • 8 zile calendaristice, pâna la doi ani de vechime în munca;
  • 15 zile calendaristice, peste doi ani de vechime în munca.

Aceste termene se reduc cu 50% în cazul demisiei din partea muncitorului.
În lipsa preavizului din partea angajatorului, se va plati muncitorului o indemnizatie egala cu retributia corespunzatoare perioadei de preaviz respective.
În schimb, în caz de demisie, muncitorului care nu lucreaza în perioada de preaviz, îi este retinuta din lichidare suma care i-ar fi revenit în aceasta perioada.

Atentie: Este obligatoriu sa se indice data încetarii raportului de munca pe formularul de plata a contributiilor, deoarece varsamântul trebuie sa fie efectuat în termen de 10 zile de la data sfârsitului raportului de munca.


Retributia la sfârsitul raportului de munca ( TFR )Când înceteaza raportul de munca, prin concediere sau prin demisie, muncitorul domestic are întotdeauna dreptul la lichidare, chiar daca munca este temporara, discontinua si de putine ore pe saptamâna. Aceasta si în caz de reziliere a raportului de munca în timpul perioadei de proba.
Pentru a calcula sumele datorate cu titlu de retributie la sfârsitul raportului de munca, trebuie sa se tina cont de retributia lunara, de al treisprezecelea salariu si, pentru muncitorul care consuma doua mese pe zi si doarme în casa angajatorului, indemnizatia substitutiva pentru cazare si masa.
Calculele variaza în functie de perioada la care se refera serviciul. Trebuie sa se distinga trei perioade, carora le corespund trei modalitati diferite de calcul al retributiei la sfârsitul raportului de munca ( TFR ):

 

  • prima perioada ajunge pâna la 31 mai 1982;
  • a doua perioada se întinde de la 1 iunie 1982, la 31 decembrie 1989;
  • a treia perioada începe de la 1 ianuarie 1990 mai departe.


Lichidarea fractionata

 


Legea permite ca TFR sa fie platita în fiecare an, daca este cerut de muncitor sau de angajator, cu acordul celuilalt.
În orice caz, legea prevede ca, dupa opt ani de serviciu, muncitorul sa aiba dreptul la o plata anticipata egala cu 70 % din TFR maturat. 

Exemplu de calcul al TFR actualizat la 2008 Analizând raportul de munca început la 1 ianuarie 1997 si încetat la 30 noiembrie 2007, cu o retributie totala lunara de 800 € (care, doar cu scopul de exemplificare, presupunem ca nu sufera variatii în timp), trebuie sa se procedeze în felul urmator:

Calcul
800 € x 13 salarii lunare = 10.400 € (retributie totala anuala)
10.400 : 13.5 = 770,37 € ( TFR

Reevaluare
La suma astfel obtinuta, se aplica reevaluarea, în felul urmator:
(pentru anul 2007, având în vedere ca raportul de munca a încetat în luna noiembrie, se ia în calcul numai perioada ianuarie-noiembrie).
Suma finala de 9.735,80 €, astfel calculata, reprezinta TFR total, care revine muncitorului, pentru perioada de serviciu.

 

Tabel reevaluari ale TFR ( cu coeficienti anuali)  

 

 An TFR + TFR anual anterior reevaluat Total  % (indice di reevaluare)  
1997 770,37   770,37 2,643947% 790,74
1998 770,37 790,74 1.561,11 2,626761% 1.602,12
1999  770,37 1.602,12 2.372,49 3,095745% 2.445,94
2000  770,37 2.445,94 3.216,31 3,538043% 3.330,10
2001  770,37 3.330,10 4.100,47 3,219577% 4.232,49
2002  770,37 4.232,49 5.002,86 3,504310% 5.178,18
2003  770,37 5.178,18 5.948,55 3,200252% 6.138,92
2004  770,37 6.138,92 6.909,29 2,793103% 7.102,27
2005  770,37 7.102,27 7.872,64 2,952785% 8.105,10
2006 770,37 8.105,10 8.875,47 2,747031% 9.119,28
2007 770,37 9.119,28 9.889,65 3,485981% 10.234,40
2008 770,37 10.234,40 11.004,77 3,036419% 11.338,92
2009 770,37 11.338,92 12.109,29 2,224907% 12.378,71
2010 706,17 12.378,71 13.084,88    

 

 

These pages are also available in other languages 

 


<< Înapoi la Muncitorii Domestici

Trattamento di fine rapporto: somma che il datore di lavoro deve corrispondere al proprio dipendente alla cessazione del rapporto, corrispondente alla sommatoria delle quote di retribuzione accantonate e rivalutate annualmente.

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.