CONTRIBUTII SI FACILITATI FISCALE

 

 

CONTRIBUTII


 

 

În urma înscrierii, INPS procedeaza la deschiderea unei pozitii asigurative în favoarea muncitorului domestic si trimite angajatorului un bloc de file de conturi curente postale pentru varsamântul contributiilor datorate.
Contributia depinde de plata orara efectiva.
Elementele care compun plata orara sunt:

  • retributia orara reala convenita între parti;
  • valoarea conventionala a cazarii si mesei, împartita în masura orara.
  • al treisprezecelea salariu (prima de Craciun) împartita în masura orara.

Exemplu:
Retributie orara stabilita = € 8,00 pentru un contract de 30 de ore pe saptamâna, în 6 zile lucratoare, cu indemnizatie de cazare si masa
Cota orara de indemnizatie de cazare si masa 2010: € 4,93 x 6 zile : 30 ore = € 0,986
Cota orara pentru al 13-lea salariu = (€ 8 + € 0,986) : 12 = € 0,748
RETRIBUTIE ORARA EFECTIVA: 8,00 + 0,986 + 0,748 = € 9,73
Retributia orara efectiva se va indica întotdeauna, inclusiv în cazul în care se varsa contributia corespunzatoare celei de-a 4-a categorii.

 

Daca orarul de lucru nu depaseste 24 de ore pe saptamâna, contributia orara este proportionata în trei categorii de retributie diverse; daca orarul de lucru este de cel putin 25 de ore pe saptamâna, contributia este fixa pentru toate orele retribuite. 

Contributii anului 2011

 


 

 Retributie orara efectiva Total contributie orara
  cu cota alocatiei familiale fara cota alocatiei familiale
Pâna la euro 7,34 € 1,36 (0,33)* € 1,37 (0,33)**
Peste € 7,34 si pâna la € 8,95 € 1,54 (0,37)* € 1,55 (0,37)**
Peste € 8,95 € 1,88 (0,45)* € 1,89 (0,45)**
Munca cu orar de lucru de peste 24 ore pe saptamâna *** € 0,99 (0,24)* € 1,00 (0,24)**

 


Legenda :


*   Cifra între paranteze este cota în sarcina muncitorului.


** Contributia fara cota alocatiei familiale este datorata când muncitorul este sotul/sotia angajatorului, sau ruda ori afin pâna la gradul trei si locuieste cu angajatorul.


*** Sumele contributiilor din zona a patra sunt independente de retributia orara platita, se refera la serviciile domestice efectuate la acelasi angajator, cu un minimum de 25 de ore de lucru pe saptamâna si se aplica înca de la prima ora lucrata în cursul saptamânii.

 

Facilitati fiscale

Angajatorul care varsa în mod regulat la Inps contributiile pentru colaboratori familiali sau asistenti familiali, poate beneficia de facilitati fiscale privitoare la contributiile varsate.

Colaboratori familiali :
Angajatorul poate deduce din propriul venit, pentru suma maxima de 1.549,37 de euro pe an, contributiile de prevederi sociale varsate pentru colaboratori familiali.
În acest scop, este obligat sa pastreze chitantele buletinelor Inps.
Suma maxima deductibila este fixa si variaza în baza veniturilor declarate.

Asistent familial
Angajatorul poate deduce din ipozitul brut maximum 19% din cheltuielile efectuate pentru personalul de asistenta a persoanelor care nu sunt autosuficiente, în valoare maxima de 2.100 de euro anual. Deducerea revine subiectului care nu este autosuficient sau membrilor familiei care sustin cheltuiala.
Pentru a putea beneficia de aceaste facilitate, sunt necesare:

  • certificatul medical, eliberat de un medic specialist sau de medicina generala,
    care sa certifice conditia de non autosuficienta, de prezentat la cererea
    administratiei financiare;
  • chitantele retributiilor acordate, semnate de asistentul familial.


Se poate beneficia de aceasta deducere, daca venitul total nu depaseste 40.000 de euro.
Deducerea fiscala pentru colaboratorul familial se poate adauga la deducerea prevazuta pentru asistentul familial si invers.
These pages are also available in other languages 

 <<Înapoi la Muncitorii Domestici

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.