Prdukty projektu

social security on the move

 

W tej sekcji znajda Panstwo wiekszosc dokumentów i produktów, które powstaly podczas realizacji projektu. Sa one prezentowane zgodnie z faza projektu, podczas której powstaly.
Pierwsza faza projektu byla poswiecona zbieraniu danych na temat:

  1. wdrozenia nowych rozporzadzen (WE) nr 883/2004 i 987/2009 w pieciu krajach objetych badaniem (Wlochy, Czechy, Wegry, Polska, Rumunia);
  2. glównych cech systemów zabezpieczenia spolecznego wedlug wybranych czynników (emerytury, renty z tytulu niezdolnosci do pracy i renty rodzinne, zasilki dla bezrobotnych, swiadczenia rodzinne, swiadczenia zalezne od dochodów, zasilki macierzynskie (równowazne swiadczenia dla ojca) i chorobowe) oraz uprawnien do kazdego rodzaju swiadczen;
  3. przeszkody dla swobodnego przeplywu pracowników i obywateli, które moga wynikac z róznorodnosci uzgodnien w zakresie zabezpieczenia spolecznego miedzy róznymi krajami.

Ta czesc strony internetowej przedstawia wyniki tej fazy dla kazdego kraju

  • Raport zawierajacy przeglad aktualnego stanu wiedzy w zakresie podstawowych cech systemu zabezpieczenia spolecznego
  • Tabela samooceny wdrozenia rozporzadzenia (WE) 883/2004
  • Raport krajowy, który przedstawia kompleksowy obraz zjawiska z uwzglednieniem powyzszych czynników.

Druga faza projektu zostala poswiecona identyfikacji indywidualnych biografii dla oceny przenosnosci swiadczen emerytalno-rentowych - patrz sekcja "Symulacje" w jezyku angielskim


Trzecia faza byla poswiecona procesowi wzajemnego uczenia sie - patrz sekcja "Wydarzenia i wiadomosci"


Czwarta faza byla poswiecona syntezie i rozpowszechnianiu wyników, podnoszeniu ogólnej swiadomosci i promowaniu informacji na temat praw i obowiazków obywateli UE przy korzystaniu z prawa do swobodnego przemieszczania sie. Ponizsze produkty projektu zostaly opracowane w jezyku kazdego partnera:


Broszura projektu


Podrecznik projektu


Podrecznik jest synteza najwazniejszych wniosków wynikajacych z prac w ramach projektu.