Wydarzenia i wiadomosci

social security on the move

 

Zorganizowano cztery spotkania przegladowe. Spotkania zgromadzily przedstawicieli partnerów, jak równiez lokalnych interesariuszy, w celu promowania wzajemnego uczenia sie i wymiany doswiadczen.


Na kazde spotkanie przegladowe partner bedacy jego gospodarzem przygotowal krótki dokument roboczy, jako kluczowy wklad do dyskusji: dokument ten dokonywal krótkiego podsumowania najbardziej krytycznych zagadnien, wynikajacych z przeprowadzonej analizy, opisywal obszary interwencji, ich tlo oraz mocne i slabe strony. Sprawozdania podsumowujace (syntetyczne) ze spotkan przegladowych zostana wlaczone do Podrecznika Projektu.