Rezultatele proiectului

social security on the move

  

În aceasta sec?iune ve?i gasi cele mai multe documente ?i rezultate care au fost produse prin activita?i de proiect. Acestea sunt prezentate în func?ie de faza de proiect pe durata careia au fost elaborate.
Prima faza a proiectului a fost dedicata colectarii de dovezi cu privire la:

  1. Punerea în aplicare a noilor reglementari (CE) nr 883/2004 ?i 987/2009 în cele cinci ?ari (Italia, Republica Ceha, Ungaria, Polonia ?i România);
  2. Principalele caracteristici ale sistemelor de asigurari sociala în conformitate cu dimensiuni selectate (pensii, de invaliditate ?i de urma?, presta?iile de ?omaj, presta?iile familiale, presta?iile, parentale ?i indemniza?iile de asigurari de sanatate) ?i drepturi pentru fiecare tipologie de beneficii;
  3. Obstacolele în calea liberei circula?ii a lucratorilor ?i a ceta?enilor care ar putea deriva din diversitatea mecanismelor de asigurari sociale între diferite ?ari.
    Aceasta sec?iune a site-ului arata rezultatele acestei faze, pentru fiecare ?ara
  • Nivelul de dezvoltare asupra caracteristicilor de baza ale sistemului de asigurari sociale
  • Grila de autoevaluare în ceea ce prive?te punerea în aplicare a Regulamentului (CE) 883/2004
  • Raportul de ?ara, care ofera o imagine cuprinzatoare despre dimensiunile men?ionate mai sus.

Faza a doua a proiectului a fost dedicata identificarii unui e?antion de biografii individuale pentru evaluarea portabilita?ii pensiilor -a se vedea sec?iunea "Simulari" în limba engleza
Faza a treia a fost dedicata procesului de înva?are reciproca - a se vedea sec?iunea "Evenimente ?i ?tiri"

A patra etapa a fost dedicata sintezei ?i diseminarii rezultatelor, cre?terea gradului de con?tientizare generala ?i promovarea informa?iei despre drepturile ?i obliga?iile ceta?enilor UE atunci când î?i exercita dreptul de libera circula?ie.

 

Rezultatele proiectului au fost produse în fiecare limba a fiecarui partener:

Acest manual este o sinteza a principalelor lec?ii înva?ate în timpul proiectului.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.