Evenimente si stiri

social security on the move

  

Au fost organizate patru reuniuni de evaluare, tip peer review. Evaluarile au reunit reprezentanti ai partenerilor precum ?i par?ile interesate locale, care vizeaza promovarea înva?arii reciproce ?i a schimbului de experien?a.


Pentru fiecare dintre evaluari s-a intocmit un scurt document de discu?ie, elaborat de catre partenerul gazda, ca o contribu?ie-cheie pentru discu?ii: ea rezuma pe scurt cele mai importante probleme care decurg din analiza efectuata, descrie zona de interven?ie, fondul ei, punctele sale forte ?i punctele slabe. Rapoartele de sinteza ale evaluarilor inter pares vor fi integrate în Manualul Proiectului.