A projekt bemutatása

social security on the move

  

CHANGE LANGUAGE
english italian ungarian polish romanian czech

SSE-MOVE. Társadalombiztosítás mozgásban: a jóléti ellátások hordozhatóságával kapcsolatos együttmuködés elomozdítása az EU-s társadalombiztosítási intézetek vonatkozásában


Célok
Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Szociális Ügyekért és Társadalmi Befogadásért felelos Foigazgatósága által társfinanszírozott SSE-MOVE projekt célja a szabad mozgás jogával élo munkavállalók (és hozzátartozóik) jóléti ellátásainak hordozhatóságával kapcsolatos ismeretek bovítése öt tagállamban (Olaszország, Csehország, Magyarország, Lengyelország és Románia). A projekt céljai különösen:

  1. beazonosítani a hatályos koordinációs rendeletek (az Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK rendelete a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és 987/2009/EK rendelete a 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról) végrehajtásának azon legfobb akadályait, amelyek ténylegesen hátráltathatják a munkavállalók (és hozzátartozóik) partnerországok közötti szabad mozgását;
  2. beazonosítani a munkavállalók (és hozzátartozóik) szabad mozgásának a nemzeti társadalombiztosítási rendszerek sokszínuségébol fakadó korlátait (azaz a munkavállalói mobilitást a határon átnyúló, eltéro jogosultságok és az ilyen ellátások eltéro mértéke következtében ösztönzo vagy azt hátráltató intézkedéseket); 
  3. elosegíteni egy, a partnerországok között fennálló, közös tanulási folyamatot, amely a legjobb megoldások felismerésében, valamint a felismert szükségletek és a tanultak alapján meghatározott intervenciós stratégiák kifejlesztésében csúcsosodik ki;
  4. elomozdítani a programban résztvevo társadalombiztosítási intézmények közötti együttmuködést az ügyviteli eljárások javításának és egyszerusítésének céljából;
  5. növelni az általános ismereteket, vitázni és elosegíteni a jóléti ellátások hordozhatóságával kapcsolatos, a szabad áramlás jogát az érintett tagállamokban gyakorló munkavállalók (és hozzátartozóik) közötti információáramlást.


Várt eredmények
A program eredményeképpen no a partnerországoknak és más érintetteknek a jóléti ellátások határon átnyúló tényleges hordozhatóságával kapcsolatos ismeretanyaga és tudatossága, valamint felismerik azokat az akadályokat, amelyek a nemzeti társadalombiztosítási rendszerek jellemzoi következtében hátráltatják a munkavállalók (és hozzátartozóik) szabad mozgását. Ezen túlmenoen többet tudnak majd tenni azon intervenciós stratégiák fejlesztése érdekében, amelyek ezen akadályok megszüntetését célozzák. Mindezeket a tevékenységek elemzésén, a közös tanulási folyamaton és a jóléti ellátások határon átnyúló hordozhatóságáról összegyujtött ismeretek átadásán keresztül érik el.

Tevékenységek
A projekt három fo szakaszból áll:

  1. A tényekbol álló tudásbázis felépítése azon jóléti ellátások hordozhatósága akadályainak beazonosításán keresztül, amelyek a szabad mozgás jogát a partnerországokban gyakorló munkavállalókat illetik meg. Ennek elsodleges módszerei az egyes partnerországokban megvalósított kutatómunka és elemzo tevékenységek, valamint tíz, Olaszországba költözo migráns munkavállaló reprezentatív (tipizált) életrajzára kiterjedo szimulációs gyakorlat. Az ilyen tipizált egyéneket megilleto jóléti ellátásokra vonatkozó jogosultságot szimulálták és tanulmányozták annak összehasonlító bizonyítása érdekében, hogy a különbözo országokban milyen eltérések merülnek fel.
  2. Fejleszteni a társadalombiztosítási intézetek közötti közös tanulási folyamatot, a legjobb megoldások egymás közötti megosztását és a koordinációt. A javasolt tevékenység egyik legfontosabb eleme a partnerek közötti közös tanulási folyamat elosegítése a négy partnerországban (Csehország, Magyarország, Lengyelország és Románia) szervezett tanácskozások útján. Ezeknek az üléseknek a célja aktívan bevonni a partnereket és – rajtuk keresztül – az egyéb érintetteket ebbe a közös tanulási folyamatba, megérteni a társadalombiztosítási ellátások hordozhatóságának korlátait, felismerni a legjobb megoldásokat, valamint kidolgozni az akadályok elhárítását és a munkavállalók szabad mozgásának elosegítését célzó irányelveket és tevékenységeket.
  3. Növelni az általános ismereteket, vitákat generálni és tájékoztatást adni a társadalombiztosítási koordinációról. Ez a szakasz elorevetíti a projekt honlap kialakítását és a záró konferenciának a megszervezését, amelynek célja megismertetni a társadalombiztosítási szakértok és más érdekeltek (így döntéshozók, szociális partnerek, akadémikusok stb.) szélesebb rétegével a projekt eredményeit. Ezen túlmenoen megszerkesztésre kerül egy kézikönyv, amely a projekt egyes fázisainak fobb eredményeit foglalja össze. Tartalmazza majd a nemzeti beszámolók, valamint az egyes, a projektben megismert és megvitatott tipizált életrajzok összefoglalását, illetve az egész Unióra kiterjedo, a projekt által megállapított tényeken alapuló, sajátos irányelvekre világít rá.

 


A pályázó: INPS – Nemzeti Társadalombiztosítási Intézet – Olaszország


A projekt idotartama
2011. október – 2013. január