Drepturile muncitorului domestic cu acte în regula

DREPTURILE MUNCITORULUI DOMESTIC CU ACTE ÎN REGULĂ

 
Vărsămintele efectuate la INPS de către angajator permit muncitorului domestic să aibă acces la serviciile de asigurare şi pensionare mai jos enumerate, dacă îndeplineşte condiţiile cerute de lege.

Prestaţii în sarcina INPS, INAIL şi S.S.N

 

 • Alocaţia familială 
 • Indemnizaţia de şomaj
 • Indemnizaţia de maternitate
 • Indemnizaţia antituberculoză
 • Tratament balnear
 • Pensie de invaliditate
 • Pensie pentru incapacitate de muncă
 • Pensie pentru limită de vârstă
 • Pensie anticipată Pensie de urmaş

Pentru a descărca Formularele respective: Formulare INPS

 

Alocaţia pentru familie

Muncitorii comunitari au dreptul la alocaţie familială, pentru ei şi pentru membrii familiilor lor rezidenţi în ţara de origine sau într-o ţară cu care s-a încheiat o convenţie.

Muncitorii extracomunitari ( cu excepţia celor cu contract de muncă sezonier) au dreptul la alocaţie pentru familie :

 • numai pentru membrii familiei rezidenţi în Italia, în cazul în care ţara de proveninenţă a muncitorului străin nu a încheiat cu Italia o Convenţie în materie de tratatamente de familie.
 • şi pentru membrii familiei rezidenţi în străinătate, în cazul în care ţara de provenienţă a muncitorului străin a încheiat o Convenţie în materie de tratatamente de familie.
  Ţările care au încheiat o Convenţie cu Italia, în materie de tratamente de familie sunt: Argentina, Australia, Insulele Capului Verde, Croaţia, ex-Jugoslavia, Monaco, San Marino, Elveţia, Tunisia şi Uruguay.
 • şi membrii familiei rezidenţi în străinătate, în cazul în care muncitorul străin – chiar dacă ţara lui nu are o convenţie cu Italia – are rezidenţa în Italia şi a fost asigurat în regimurile de prevederi sociale a cel puţin două state membre.


Muncitorii străini refugiaţi politici au dreptul la alocaţia pentru membrii familiei rezidenţi în străinătate, chiar în lipsa unei Convenţii internaţionale cu ţara de provenienţă.
Pentru informaţii despre cum se solicită, apasă aici

Pensia

Cetăţenii comunitari care muncesc în Italia şi varsă regulat contribuţii la Inps, au dreptul la prestaţii de pensie (pensie pentru limită de vârstă, anticipată, de boală şi pensie de urmaş) în aceleaşi condiţii de vârstă şi de contribuţie prevăzute pentru cetăţenii italieni.
În cazul în care muncitorul se întoarce în propria ţară, sau se mută în altă ţară europeană, înainte de a fi îndeplinit condiţiile necesare, aceste condiţii pot fi îndeplinite şi continuând să muncească şi să verse contribuţii în gestiunea de prevederi sociale a ţării europene în care s-a mutat. Datorită sistemului “totalizării”, toate contribuţiile vărsate în Italia sau în alte ţări europene, vor fi însumate cu scopul de a acorda o singură pensie. Suma acordată ca pensie se determină din gestiunea de prevederi sociale a fiecărei ţării, în funcţie de contribuţiile vărsate, conform aşa zisului “sistem pro-rata”.

Şi muncitorii extracomunitari, în caz de repatriere, îşi păstrează drepturile de prevederi sociale maturate în Italia.

 • Muncitorii extracomunitari angajaţi după data de 1 ianuarie 1996, pot percepe, în caz de repatriere, pensia pentru limită de vârstă (calculată prin sistemul de contribuţii) la împlinirea vârstei de 65 de ani, chiar dacă nu au fost îndeplinite condiţiile prevăzute (adică dacă au mai puţin de 5 ani de contribuţie).
 • Muncitorii extracomunitari, angajaţi înainte de anul 1996, pot percepe, în caz de repatriere, o pensie pentru limită de vârstă (calculată prin sistemul retributiv sau mixt), dacă au 20 de ani de contribuţii şi vîrsta de 65 de ani (aceeaşi vârstă stabilită pentru bărbaţi şi femei).
 • Prestaţii în sarcina INAIL 

 • Indemnizaţie zilnică pentru incapacitate temporară absolută
 • Venit pentru incapacitate de muncă permanentă
 • Venit şi ajutor pentru urmaşii supravieţuitori, în caz de deces

 Alte prestaţii speciale conexe accidentelor de muncă:

 • Proteze şi orteze ortopedice
 • Tratamente hidrotermale, cu nămol şi climaterice
 • Tratamente medicale şi chirurgicale
 • Tratamente ambulatorii în convenţie cu Serviciul Sanitar Naţional

Pentru informaţii ulterioare: www.inail.it  

În sarcina S.S.N. (Serviciul Sanitar Naţional)

 

 

Asistenţă sanitară (medicală, farmaceutică, spitaliceacă, ambulatorie, de specialitate)

 

These pages are also available in other languages 

 


<< Înapoi la Muncitorii Domestici

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

Registrati al MyINPS
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.
 1. Percorso di navigazione

  Le voci indicano la posizione della pagina nell'alberatura del portale, permettendo la navigazione veloce a ritroso.

 2. Il menu di sezione

  In quest'area sono presenti le principali voci della sezione. Il simbolo "+" indica la presenza di sottosezioni. Con un clic su una voce puoi accedere al contenuto.

 3. I pulsanti di servizio SALVA e STAMPA

  Con i due pulsanti puoi scegliere di salvare il contenuto in formato PDF o stamparlo direttamente.

 4. Filtrare i risultati

  In quest'area è possibile scegliere la modalità di visualizzazione delle notizie (griglia o lista) e filtrare i risultati tramite una ricerca libera inserendo parole chiave o periodo di pubblicazione negli appositi campi.