Când si cum se platesc

CÂND ŞI CUM SE PLĂTESC 


 

Când se plătesc contribuţiileContribuţiile se plătesc pe trimestre calendaristice, la termenele următoare:

 

 • de la 1 la 10 aprile, pentru primul trimestru;
 • de la 1 la 10 iulie, pentru trimestrul doi;
 • la 1 la 10 octombrie, pentru trimestrul trei;
 • de la 1 la 10 ianuarie, pentru trimestrul patru.

Plata contribuţiilor nu se poate face nici înainte şi nici după termenele mai sus indicate. Dacă ultima zi utilă pentru vărsământ coincide cu duminica sau cu o sărbătoare legală, termenul se prelungeşte până la ziua lucrătoare următoare. Vărsarea neplătit, cu întârziere sau parţială atrage prin lege sancţiuni pecuniare din partea Inps. 

 

Cum se plăteşte

 
Începând din 1 aprilie 2011, contribuţiile poate fi plătiţi exclusiv cu urmatoarele formalităţi:

 

 • Folosind formularul MAV (prin înştiinţare de plată), INPS trimite tuturor angajatorilor de muncă domestică două MAV-uri pentru plata contribuţiilor pentru primele două trimestre ale anului 2011. MAV-urile sunt deja umplute cu sumele datorate. În cazul în care elementele au schimbat pentru calculul contribuţiilor (de exemplu, o variaţie de ore de lucru), pe site-ul www.inps.it, secţiune Servizi online, se poate face modificări şi obţine un alt MAV cu sumele adecvate. După prima expediere, cei care intenţionează să utilizeze MAV de plată a contribuţiilor, inclusiv angajatorii care trimit anunţuri noi de angajare, pot obţine MAV-urile prin accesarea site-ul web al Institutului.
 •  

 • Adresându-se acele părţi care aderă la circuitul "Reti Amiche", declarând doar codul fiscal de la angajator şi codul relatii de muncă. Procedura calculează automat valoarea contribuţiilor în conformitate cu date furnizate la momentul de angajare sau ulterior. Plata este disponibilă la:
 •  

  • Tutungerii care afişează logo-ul Servizi INPS
  • ghişee băncii Unicredit
  • prin site-ul internet al grupul Unicredit Spa pentru clienţi înregistraţi de servicii bancare on-line
 • On-line pe site-ul internet INPS www.inps.it pe sectiune Servizi on line> cittadino> "Lavoratori domestici: pagamento online contributi", folosind cartea de credit
 • Telefonând la Contact Center număr de telefon gratuit, folosind cartea de credit

 • Indiferent de metoda aleasă, folosind codul fiscal al angajatorului şi codul raportului de muncă, se propune suma totală datorată pentru trimestrul care va scăde, calculată pe baza acestor date comunicate la anhajarea sau modificat ulterior cu o comunicare corespunzătoare. Înainte de a confirma valoarea, se poate solicita operatorului al circuitului "Reti Amiche" sau al Contact Center, sau al procedurii - dăcă se folosesc alte metode - o modificare a elementelor care determină calculul şi va fi recalculat automat nouă suma totală de plată.

   

  Aceste sisteme de plată permit să verifice rapid punerea în aplicare a plăţilor şi acreditarea contribuţiilor la poziţia lucrătorului.

  Pentru fiecare modalitate există posibilitatea de a avea două exemplare de la chitanţa astfel încât se poate livra un exemplar de ea la muncitor. În caz de plată prin MAV, care nu permite chitanţa dublă, este prevăzută o declaraţie de la partea de sus a formularului că angajatorul trebuie să completeze introducând data şi semnătura să. Dacă plata este efectuată prin Contact Center, chitanţa va fi trimisă direct de la bancă răspunzătoare la adresa e-mail a angajatorului, care apoi va primi doua exemplare chitanţei analitice.

   

  Cum să calculează valoarea contribuţiilor datorate

   

  • Total contribuţiilor datorate pentru fiecare trimestru se calculează prin înmulţirea contribuţia orară cu numărul de ore plătite în trimestru la care plata este referită (vezi mai jos "ore plătite în trimestru").
   Pentru a determina contribuţia orară este de localizat, în conformitate cu tabelele anexate, fâşia cărei corespunde retribuţia orară efectivă (vezi mai jos "retribuţie orară efectivă"), precum şi contribuţia orară corespunzătoare la această fâşie.
   Exemplu: luând ca referinţă retribuţia orară de 8,66 € (cuprinzând cota celui de-al treiprezecelea salariu) angajatorul va trebui să plătească pentru anul 2011 o contribuţie de 1,54 €. Suma contribuţiei orare se va înmulţi cu numărul orelor lucrate în trimestru.
  • Ore plătite în trimestru: trebuie să înmulţească orele plătite pentru fiecare săptămână cu numărul săptămânilor din trimestrul. ATENŢIE: săptămâna lucrătoare de referintă începe cu duminica şi termină cu sămbăta, deci cu fiecare formular trebuie să fie indicate toate orele plătite în săptămânii trimestrului care se termină cu sămbăta. Orele retribuite în zilele următoare ultimei sâmbete ale trimestrului luat în considerare se vor adăuga acelora din trimestru calendaristic următor.
   Când din suma orelor şi a fracţiunilor de oră se obţine un număr care nu este întreg, numărul respectiv trebuie rotunjit la unitatea superioară.
   Trimestrul nu este compus întotdeauna din 13 săptămâni (52 de săptămâni= 1 an împărţit la patru trimestre = 13 săptămâni), numărul săptămânilor depinde de numărul sâmbetelor cuprinse în trimestru. Acest număr indică săptămânii de referit pentru plata contribuţiilor.
   Exemplu: dacă colaboratorul domestic lucrează 24 de ore pe săptămână
   24 ore x 13 sâmbete (13 săptămâni) = 312 (total ore lucrate în trimestru)
   Orele retribuite în zilele următoare ultimei sâmbete ale trimestrului luat în considerare se vor adăuga acelora din trimestru calendaristic următor.

  • Retribuţie orară efectivă: se obţine adunând la retribuţia lunară sau orară o doisprezecime din treisprezecelea. Retribuţie de indicat în momentul angajării este suma valorii plătite în numerar şi valorii convenţionale a cazării şi mesei, când datorită.

   Exemplu cu salariu orar fără indemnizaţie de cazare şi masă
   Retribuţie orară stabilită = € 8,00
   Cota orară pentru al 13-lea salariu = € 8 :12 = € 0,66
   Retribuţie orară efectivă de considerat pentru a determina fâşia de plată şi de indicat pe formular: 8,00 + 0,66 = € 8,66

   Exemplu cu salariu orar  cu indemnizaţie de cazare şi masă
   Retribuţie orară stabilită = € 8,00
   Indemnizaţie de cazare şi masă 2011 = € 5,02
   Cota orară: 4,93 x 6 zile x 170 ore = € 0,76
   Cota orară pentru al 13-lea salariu = (€ 8,00 + € 0,76 €) : 12 = € 0,73
   Retribuţie orară efectivă de indicat pe formular: 8,00 + 0,76 + 0,73 = € 9,49 

   Exemplele se bazează pe o plată orară, din moment ce, prin lege, contribuţia care trebuie fi plătită la INPS poate fi doar orară. Deci, în cazurile în care retribuţia este săptămânală, chenzinală sau lunară, angajatorul trebuie să readucă întotdeauna retribuţia la total orar, dividând salariu plătit în perioadă pentru numărul de ore plătite în aceeaşi perioadă.

  • Încetarea raportului de muncă: în cazul încetării a raportului de muncă trebuie să fie plătite, de asemenea, contribuţiile pentru concedii maturizate ci nebucurate şi pentru preavizul. Vărsământul contribuţiilor trebuie să se facă în termen de 10 zile de la data încetării, considerând săptămânile care trebuie să fie retribuite şi contribuite, dacă acestea nu corespund la activitate de muncă.
   Întârzierea plăţii implică sancţiuni din partea Inps.
   INDICAŢIE IMPORTANTĂ
   Comunicaţia trebuie să se facă on-line, în termen de 5 zile, de la situl www.inps.it, urmând calea Servizi Online>Per tipologia di utente>Cittadino>Lavoratori Domestici, sau sunând la numărul verde 803164.
  • Împreuna cu contribuţiile de securitate socială, angajatorul poate plăti contribuţiile de asistenţă contractuală sau de finanţare la fondul bilateral, stabilite de semnatarii ai contractului colectiv. Trebuie să indice codul de referinţă şi suma datorată la organizarea, la care să se adreseze pentru orice problema de plată.

   

   

  These pages are also available in other languages 

   


  << Înapoi la Muncitorii Domestici

  Pagamento mediante avviso, bollettino prestampato che indica il nominativo del debitore, l'importo da versare e la scadenza entro cui pagare.

  Registrati al MyINPS
  per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

  Pagamento mediante avviso, bollettino prestampato che indica il nominativo del debitore, l'importo da versare e la scadenza entro cui pagare.

  Registrati al MyINPS
  per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

  Pagamento mediante avviso, bollettino prestampato che indica il nominativo del debitore, l'importo da versare e la scadenza entro cui pagare.

  Registrati al MyINPS
  per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

  Pagamento mediante avviso, bollettino prestampato che indica il nominativo del debitore, l'importo da versare e la scadenza entro cui pagare.

  Registrati al MyINPS
  per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

  Pagamento mediante avviso, bollettino prestampato che indica il nominativo del debitore, l'importo da versare e la scadenza entro cui pagare.

  Registrati al MyINPS
  per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

  Pagamento mediante avviso, bollettino prestampato che indica il nominativo del debitore, l'importo da versare e la scadenza entro cui pagare.

  Registrati al MyINPS
  per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

  Pagamento mediante avviso, bollettino prestampato che indica il nominativo del debitore, l'importo da versare e la scadenza entro cui pagare.

  Registrati al MyINPS
  per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

  Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

  Registrati al MyINPS
  per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

  Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

  Registrati al MyINPS
  per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

  Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

  Registrati al MyINPS
  per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

  Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

  Registrati al MyINPS
  per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

  Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

  Registrati al MyINPS
  per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

  Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

  Registrati al MyINPS
  per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

  Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

  Registrati al MyINPS
  per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

  Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

  Registrati al MyINPS
  per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

  Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

  Registrati al MyINPS
  per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

  Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

  Registrati al MyINPS
  per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

  Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

  Registrati al MyINPS
  per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

  Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

  Registrati al MyINPS
  per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

  Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

  Registrati al MyINPS
  per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

  Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

  Registrati al MyINPS
  per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

  Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

  Registrati al MyINPS
  per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

  Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

  Registrati al MyINPS
  per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

  Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

  Registrati al MyINPS
  per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

  Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

  Registrati al MyINPS
  per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

  Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

  Registrati al MyINPS
  per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.

  Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, pensione e assimilati

  Registrati al MyINPS
  per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.
  1. Percorso di navigazione

   Le voci indicano la posizione della pagina nell'alberatura del portale, permettendo la navigazione veloce a ritroso.

  2. Il menu di sezione

   In quest'area sono presenti le principali voci della sezione. Il simbolo "+" indica la presenza di sottosezioni. Con un clic su una voce puoi accedere al contenuto.

  3. I pulsanti di servizio SALVA e STAMPA

   Con i due pulsanti puoi scegliere di salvare il contenuto in formato PDF o stamparlo direttamente.

  4. Filtrare i risultati

   In quest'area è possibile scegliere la modalità di visualizzazione delle notizie (griglia o lista) e filtrare i risultati tramite una ricerca libera inserendo parole chiave o periodo di pubblicazione negli appositi campi.